december 16, 2019

Olov W Olsson PHF

Olov W Olsson, PHF

Olov W Olsson tillhör ryggraden i klubben och har på flera sätt bidragit till den s.k. "Sergelandan". Som delägare av en vingård i Spanien har han generöst bidragit till att bygga upp vinlotterierna genom att själv sponsra med viner som vinster.
Inkommande President Eva Wenström

President 2019-20: Eva Nordwall

Jag vill börja med att tacka Ann A. Andersson för det gånga året och gratulera till ett mycket framgångsrikt år 2018/19. Jag vill också tacka för ett synnerligen trevligt avslutningsmöte den 14 juni där vi fick en fin och varierad inblick i vår Rotaryklubb med dess olika verksamheter och medlemmar...