juni 16, 2019

Inkommande President Eva Wenström

President 2019-20: Eva Nordwall

Jag vill börja med att tacka Ann A. Andersson för det gånga året och gratulera till ett mycket framgångsrikt år 2018/19. Jag vill också tacka för ett synnerligen trevligt avslutningsmöte den 14 juni där vi fick en fin och varierad inblick i vår Rotaryklubb med dess olika verksamheter och medlemmar...