november 24, 2019

Livstyckets utbildning fikar på Färsna gård hösten 2019

Föreningen Livstycket

En organisation som Stockholm-Sergel Rotaryklubb varit involverad i under lång tid och på olika sätt, är föreningen Livstycket. Föreningen Livstycket är ett kunskaps- och designcentrum i Tensta. Här ges kvinnor som invandrat till Sverige en chans att lära sig det svenska språket och kulturen samtidigt som de stärker sin självkänsla och utvecklar sitt yrkeskunnande inom textilhantverk.