Blogg

Vad är Rotary?

Rotary grundades 23:e februari 1905 i Chicago, USA, av advokaten Paul Harris. Syftet var att människor med olika yrken och bakgrund skulle träffas för att utbyta erfarenheter och få vänner för livet. Namnet Rotary kommer från gruppens vana i början att rotera mellan...

Klubbens historia

Rotary Stockholm-Sergel har lånat sitt namn av skulptören, bildhuggaren, målaren och tecknaren Johan Tobias Sergel (1740-1814). Han föddes i Stockholm av tyska föräldrar och visade tidigt stor konstnärlig talang. Bland hans lärare kan nämnas Jean Eric Rehn och Jacques Adrien Masreliez.
Inkommande President Eva Wenström

President 2019-20: Eva Nordwall

Jag vill börja med att tacka Ann A. Andersson för det gånga året och gratulera till ett mycket framgångsrikt år 2018/19. Jag vill också tacka för ett synnerligen trevligt avslutningsmöte den 14 juni där vi fick en fin och varierad inblick i vår Rotaryklubb med dess olika verksamheter och medlemmar...
Anders Forsberg

Anders Forsberg, PHF

Anders Forsberg har bidragit till att sätta vår klubb ”på kartan ” i Stockholm genom sitt stora engagemang i klubben och dess kommittéarbete. I sin tidigare roll som Riksdagsdirektör för Sveriges Riksdag har Anders berikat och stöttat klubben med unika möjligheter för att få föredragshållare som vi aldrig skulle ha kunnat möta på annat sätt. Tusen tack Anders för din så värdefulla insats för vår klubb och vårt arbete!
Rotary Connects the World

Presidentskifte

Fredagen den 14 juni 2019 samlades medlemmar i Stockholm-Sergel Rotaryklubb för att blicka tillbaka på ett lyckat verksamhetsår, summera avslutningsvis året som har gått och de många riktigt fina insatser som har gjorts sedan starten i höstas fram till idag...
ROTARY CONVENTION I HAMBURG ​

Rotary Convention i Hamburg

Sedan vi sågs sist har flera av oss varit på Rotary-konventet i Hamburg och njutit både av att få uppleva denna otroliga samhörighet som det innebär att vara Rotarian tillsammans med 25.000 andra Rotarianer på plats, lyssna på intressanta föredrag och prata med möjliga samarbetspartners till fina och välbehövliga projekt.