Blogg

Marianne Rilde Björkman

Marianne Rilde Björkman

Marianne Rilde Björkman har genom sitt långsiktiga och outtröttliga engagemang i flera projekt under lång tid bidragit i Rotary Sergel och inte minst i Livstycket som lyckades ta sig ur ett utmanande läge i december och nu fortsätter med förnyad styrka. Din positiva anda och engagemang gör stor skillnad! Tack Marianne!
Eva Wenström

Eva Nordwall (Wenström), PHF

Med outsinligt engagemang, energi och drivkraft har Eva Nordwall under lång tid varit aktiv både internationellt i vår klubb Rotary Sergel, i det internationella klubb-samarbetet med IPG: Internationella Projektgruppen och i Distriktet.
Sören Lundström

Sören Lundström

På vårt sista möte före Jul utnämndes Sören Lundström till månadens medlem för sitt så värdefulla bidragande till Rotary Sergel under lång tid. Vi har fått lyssna på många mycket intressanta föredrag tack vare Sören, som nu senast besöket i Carl-Jan Granqvists vinkällare Grappe.
Henry Cardona

Henry Cardona

Henry Cardona tillför ett stort värde för Rotary Sergel både genom att aktivt bidrag i olika projekt både internationellt och lokalt och genom att verka i flera projekt parallellt i våra kommittéer. För Rotary Sergel har dessutom hans tekniska kunnighet lyft vår webbsida till nya nivåer och givit oss ett snyggt och professionellt uttryck som vi kan vara stolta över. Vi ser också i Henry Cardona en person som verkligen personifierar Service above self. Vi tackar dig varmt för dina insatser !