Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Levande Historia, Caroline Källner

« Alla Evenemang

2021-01-29 @ 12:00 13:00

Forum för levande historia

Föredrag av Caroline Källner, avdelningschef på Forum för levande historia med ansvar för myndighetens regeringsuppdrag, forskningssamverkan och fortbildningsverksamhet. Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Deras uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att:

  • informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten
  • sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde

​Beslutet att inrätta en myndighet med det här uppdraget har sin bakgrund i att Sverige år 2000 anslöt sig till Stockholmsdeklarationen. Den antogs av 51 stater som deltog i en konferens i Stockholm samma år.

Källa:
https://www.levandehistoria.se/

Varför är det så viktigt att minnas och undervisa om Förintelsen?

Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. År 2021 är det 76 år sedan.

År 2005 deklarerade FN denna dag som internationell minnesdag. Sedan 2001 har det varit en nationell minnesdag. Det är en dag då vi hedrar minnet av alla som mördades under Förintelsen och de som stod emot. En dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde. I samband med Förintelsens minnesdag arrangeras manifestationer, seminarier och pedagogiska projekt på många orter runt om i Sverige.

Caroline Källner berättar om myndighetens uppdrag och verksamhet i ljuset av dagens utmaningar i samhället.

Caroline Källner

Avdelningschef på Forum för levande historia med ansvar för myndighetens regeringsuppdrag, forskningssamverkan och fortbildningsverksamhet.

Caroline har mångårig erfarenhet som chef inom organisationer och myndigheter som arbetar med mänskliga rättigheter och demokratifrågor både i Sverige och internationellt.

Zoom möte

View Plats Website