Om Stockholm-Sergel RC

Vad är Rotary?

Rotary grundades 23:e februari 1905 i Chicago, USA, av advokaten Paul Harris. Syftet var att människor med olika yrken och bakgrund skulle träffas för att utbyta erfarenheter och få vänner för livet. Namnet Rotary kommer från gruppens vana i början att rotera mellan...

Klubbens historia

Rotary Stockholm-Sergel har lånat sitt namn av skulptören, bildhuggaren, målaren och tecknaren Johan Tobias Sergel (1740-1814). Han föddes i Stockholm av tyska föräldrar och visade tidigt stor konstnärlig talang. Bland hans lärare kan nämnas Jean Eric Rehn och Jacques Adrien Masreliez.
Inkommande President Eva Wenström

President 2019-20: Eva Nordwall

Jag vill börja med att tacka Ann A. Andersson för det gånga året och gratulera till ett mycket framgångsrikt år 2018/19. Jag vill också tacka för ett synnerligen trevligt avslutningsmöte den 14 juni där vi fick en fin och varierad inblick i vår Rotaryklubb med dess olika verksamheter och medlemmar...