Anders Forsberg, PHF

Paul Harris Fellow utmärkelse
Anders Forsberg har bidragit till att sätta vår klubb ”på kartan ” i Stockholm genom sitt stora engagemang i klubben och dess kommittéarbete. I sin tidigare roll som Riksdagsdirektör för Sveriges Riksdag har Anders berikat och stöttat klubben med unika möjligheter för att få föredragshållare som vi aldrig skulle ha kunnat möta på annat sätt. Tusen tack Anders för din så värdefulla insats för vår klubb och vårt arbete!

Paul Harris var Rotarys grundare år 1905 och PHF-utmärkelsen är uppkallad efter honom och tilldelas personer som gjort en betydande samhällsgärning.
Anders Forsberg

BIO

Anders Forsberg har varit medlem i Stockholm Sergel Rotaryklubb sedan 1987.

Anders Forsberg, är en svensk ämbetsman. Han var riksdagsdirektör 1998–2010.

Forsberg blev filosofie politices magister 1970. Han var föredragande vid riksdagens arbetsmarknadsutskott 1975–1987, tillförordnad kanslichef där 1987-1988, kanslichef där 1988 samt utsedd till riksdagens förvaltningsdirektör 1988.

År 1998 valdes han till kammarsekreterare och blev därmed riksdagsdirektör och chef för hela riksdagsförvaltningen. Han omvaldes enhälligt 2002 och 2006.

Forsberg är ledamot i Statsrådsarvodesnämnden sedan 2011, medlare anlitad av Medlingsinstitutet i konflikter på arbetsmarknaden.

Han var förbundsordförande i Jurist- och samhällsvetarförbundet (JUSEK) 1986–1988, ordförande i den parlamentariska utredningen om arbetsmarknadspolitiken 1994–1996, ledamot i H.M. Konungens råd för mark- och byggnadsfrågor 2002–2010, president i Världsfederationen för parlamentschefer (ASGP) 2005–2008, vice president i ASGP 2002–2005, medlem i internationell panel avseende Interparlamentariska unionens (IPU) framtida inriktning 2005, ordförande i arbetsgrupp inom Europeiska unionen för framtagande av en för parlamenten gemensam plattform för elektronisk information (Ipex) 2001–2006.

Källa: Wikipedia