Eva Ellström

Det är med stor glädje vi tilldelar vår nya medlem Eva Ellström utmärkelsen 

Månadens Medlem för februari 2020!
Eva Ellström

Med energi och tjänstvillighet kommer man långt! Att tacka ja när man blir tillfrågad att hjälpa till är god Rotary-anda. Denna vår medlem har visat prov på detta och huvudstupa kastat sig in i nya okända saker för att föra vår verksamhet framåt!

Under februari har vår medlem tagit sig an den snåriga uppgiften att få ordning på allt som kvalificerar vår klubb för Rotary Youth Exchange och på luncher sålt saker som vi inte trodde fanns.