Henry Cardona

Nominering av månadens klubbmedlem!
Henry Cardona tillför ett stort värde för Rotary Sergel både genom att aktivt bidrag i olika projekt både internationellt och lokalt och genom att verka i flera projekt parallellt i våra kommittéer. För Rotary Sergel har dessutom hans tekniska kunnighet lyft vår webbsida till nya nivåer och givit oss ett snyggt och professionellt uttryck som vi kan vara stolta över. Vi ser också i Henry Cardona en person som verkligen personifierar Service above self. Vi tackar dig varmt för dina insatser !

SEPTEMBER 2018 MÅNADS NOMINERING
Henry Cardona

BIO

Henry Cardona, arkitekt, född i Manizales, Colombia och tidigare styrelseledamot vid Archi­tecture Sans Fron­tiè­res Inter­na­tio­nal (Arkitekter Utan Gränser).

År 2004 bildade Henry arkitekt och designbyrån A3D-Projektering och har sedan dess varit involverad i olika arkitektuppdrag inom bostadsområdet för framförallt privata villaägare samt forskning och förmedling av självförsörjande och sunda hus. 

Sedan 2011, som medlem i Arkitekter Utan Gränser, har Henry varit engagerad i att förstärka relationer med alla som intresserar sig för människans säkerhet och välstånd via medveten arkitektur samt främjande och spridning av principerna uttryckt i ASF:s Hasselt-stadgan