Jan Moritz, PHF

Paul Harris Fellow utmärkelse
Jan Moritz är i ordets rätta bemärkelse en aktiv rotarian. Han blev medlem redan 1995 i Gävle Tre Ankare Rotaryklubb och kom till Stockholm-Sergel Rotaryklubb 2003. Jan Moritz är entusiastisk, alltid beredd att ställa upp för Rotary, för rotaryvänner och kollegor och är villig att dela med sig av sitt gedigna nätverk uppbyggt under många år på ledande HR-funktioner inom skogsindustrin. Han prioriterar närvaro på klubbmöten och gör även besök i andra klubbar och har därmed en nära nog 100% närvaro.

Paul Harris var Rotarys grundare år 1905 och PHF-utmärkelsen är uppkallad efter honom och tilldelas personer som gjort en betydande samhällsgärning.
Jan Moritz

Jan har varit kontaktperson under många år både i samhällstjänst och yrkestjänst. Han har varit sekreterare och var vår klubbpresident 2006–2007.
Jan har också under flera år varit engagerad i Gustav Rudbergs Fond och varit aktiv i många av de projekt som bedrivits genom denna fond där han nu är ordförande.

Jan får utmärkelsen PHF för sitt stora engagemang i Rotarys anda, med ”service above self” som ledord.

Det är med stor glädje som vi får äran att tilldela Jan Moritz en Paul Harris Fellow för hans mångåriga engagemang i Rotary.

Grattis och vi hoppas du fortsätter sprida glädje och kunskap i vår klubb i många år framöver.

Etiketter: