Jan Moritz

Månadens Medlem januari 2020!
Stort grattis Jan Moritz till utmärkelsen!
För sitt stora engagemang i Rotarys anda.
För sitt glada humör och positiva inställning.
För att alltid ha en hjälpande hand till reds.
För att alltid prioritera närvaro på klubbmöten och även besöka andra klubbar.

Han har en nära nog 100% närvaro.
Han har varit kontaktperson i samhällstjänst, yrkestjänst, sekreterare och president, ledamot i Gustav Rudbergs Fond och nu också ordförande i Gustav Rudbergs Fond!

Tack för ditt stora engagemang i Rotary, i vår klubb och i GR Fond!
Jan Moritz

BIO

Jans Moritz har varit rotarian sedan 2003 och har bidragit till klubbens verksamhet som bl.a. :

  • Tillträdande President 2005-2006
  • President 2006-2007
  • Immediate Past President 2007-2008
  • Kontaktperson Samhällstjänst 2006-2014
  • Kontaktperson Yrkestjänst 2010-2012 / 2013-2014
  • Sekreterare 2018-2019
  • Gustav Rudbergs fond 2018-2020