Marianne Rilde Björkman

Nominering av månadens klubbmedlem!

Marianne Rilde Björkman har genom sitt långsiktiga och outtröttliga engagemang i flera projekt under lång tid bidragit i Rotary Sergel och inte minst i Livstycket som lyckades ta sig ur ett utmanande läge i december och nu fortsätter med förnyad styrka. Din positiva anda och engagemang gör stor skillnad! Tack Marianne!

FEBRUARI 2019 MÅNADS NOMINERING

BIO

Marianne Rilde Björkman är medlem i Rotary-Stockholm-Sergel sedan 2003.

Bidragit till klubbens verksamhet som ordförande i bl.a. klubbkommittén.

  • President 2012/2013
  • Ordf. Programkommittén 2008-2012, 2014-2015 samt 2017-2019.
  • Kontaktperson Samhällstjänst sedan 2016.