Olov W Olsson, PHF

Paul Harris Fellow utmärkelse
Olov W Olsson tillhör ryggraden i klubben och har på flera sätt bidragit till den s.k. “Sergelandan“. Som delägare av en vingård i Spanien har han generöst bidragit till att bygga upp vinlotterierna genom att själv sponsra med viner som vinster. När vår medlem Gustav Rudberg av hälsoskäl hade svårt att komma till klubbmötena visade Olov gott kamratskap och hämtade honom med bil. Olov och hans fru Eva Gittan har också visat stor gästfrihet när de generöst tagit emot gästande Rotarystipendiater i det s.k. GSE-utbytet. 

Paul Harris var Rotarys grundare år 1905 och PHF-utmärkelsen är uppkallad efter honom och tilldelas personer som gjort en betydande samhällsgärning.
Olov W Olsson PHF

BIO

Olov W Olsson är medlem i vår klubb sedan 1982 och har företrätt klassifikationen Real Estate Administration. Han har axlat många viktiga funktionärsroller såsom:

  • President
  • Sekreterare
  • Ordförande för programkommittén
  • Registeransvarig
  • It-samordnare
Etiketter: