Oscar Nyströmer

Nominering av månadens klubbmedlem!
För sin stora generositet, inte bara vad gäller vinlotteriet och annat projektstöd, utan rent generellt att ställa upp och hjälpa till att lösa akuta problem, att prioritera att komma till lunchmötena och sprida budskapet om Rotary i olika sociala medier. Så här har Oscar uttryckt ett önskemål om hur vi skulle kunna göra Rotary mer synligt:

Tänk om varje medlem lade ut en bild och en reflektion en gång i i veckan om vad denna varit med om på Rotary och beskrev det. Samt aktivt försökte värva ovanpå detta? Det blir sprängkraft“.

Grattis Oscar!

OKTOBER 2019 MÅNADS NOMINERING
Oscar Nyströmer

BIO

Oscar Nyströmer har varit rotarian sedan 2006 och varit aktiv i flera kommittéer samt President 2011-2012.

Han har bidragit till klubbens verksamhet som bl.a. :

  • Ordf. Klubbkommittén 2006-2008
  • Registeransvarig 2007-2010
  • IT-samordnare 2007-2010
  • Vice President 2009-2010
  • President 2011-2012