Per Holst

Nominering av månadens klubbmedlem!
För ett stort och outtröttligt arbete med att samordna klubbens programverksamhet med vår ”grannklubb”, hitta föredrag, sammanställa och informera om programmen och därmed se till att vi alltid har aktuella och intressanta föredrag att se fram emot. Ett stort tack till Per Holts!

SEPTEMBER 2019 MÅNADS NOMINERING
Per Holst

BIO

Per Holst, är medlem i Stockholm Sergel Rotaryklubb sedan 2014.

Han har bidragit till klubbens verksamhet som bl.a. :

  • Sekreterare 2015-2016
  • Ledamot Programkommittén 2016-2019
  • Ordf. Programkommittén 2019-2020