Sören Karlsson

Månadens Medlem november 2019!
För sitt stora och långvariga engagemang i Rotary, alltid med prioritering att komma till lunchmötena trots många affärsresor. Han är genuint bussig och med gott humör erbjuder han sig ofta att hjälpa till där det behövs. Denna rotarian har varit sekreterare, ordförande programkommittén, medlemskommittén, PR-kommittén. Genom trägna påtryckningar har han nyligen fått in en lysande artikel om vår klubb i tidningen Rotary Norden. Han har i ”det tysta” kontaktat ett flertal medlemmar i rollen som ansvarig för klubbens medlemsvård.

Stort tack och Grattis till utmärkelsen Månadens Medlem!

NOVEMBER 2019 MÅNADS NOMINERING
Sören Karlsson

BIO

Sören Karlsson har varit rotarian sedan 2007 och varit aktiv i flera kommittéer sedan dess.

Han har bidragit till klubbens verksamhet som bl.a. :

  • Kontaktperson Medlemsvård 2017-2020
  • Ordf. Info/PR-kommittén 2010-2014
  • Sekreterare 2009-2010
  • Ordf. Programkommittén 2009-2010
  • Inkommande Sekreterare 2008-2009