Sören Lundström

Nominering av månadens klubbmedlem!

Sören Lundström har genom sitt engagemang och trevliga initiativ till att starta vårt nyuppväckta vinlotteri, bidragit till att Rotary Sergel genom detta kan stötta flera projekt som den pågående insamlingen till “Plant a Tree” i Rumänien. Vi önskar också tacka Sören för hans långsiktiga engagemang i vår klubb och arrangerande av trevliga föredrag och evenemang som nu senast i Carl-Jans vinkällare.

NOVEMBER 2018 MÅNADS NOMINERING
Sören Lundström

BIO

Sören Lundström är medlem i Stockholm Sergel Rotaryklubb sedan 1998.

Bidragit till klubbens verksamhet som bl.a. kontaktperson internationell tjänst.

  • President 2008/2009
  • Kontaktperson internationell tjänst 2004 – 2007.
  • Ordf. Medlemskommittén 2010-2011