Vilhelm Höök

Månadens Medlem december 2019!
Det är med stor glädje som vi utnämner månadens medlem för december. Denne person borde – som påpekats – egentligen få utmärkelsen hela höstens medlem!

För sitt stora engagemang, sin stora Rotary-kunskap, ändå alltid villig att lära sig mer, för att alltid ställa upp i stora och små ärenden, alltid vara på plats och alltid hjälpa andra, vara noggrann med vad som gäller för klubben och för Rotary, alltid följa upp ärenden och se till att såväl lunchmöten, som styrelsemöte och årsmöten fungerar.  Helt enkelt ”väldigt mycket osjälviskt tjänande”.

Stort tack och Grattis! Ville Höök
Vilhelm Höök

BIO

Ville Höök har varit rotarian sedan 1987 och har bidragit till klubbens verksamhet som bl.a. :

  • Tillträdande President 1991-1992
  • President 1992-1993
  • Immediate Past President 1993-1994
  • Ordf. Programkommittén 2010-2016
  • Inkommande Sekreterare 2018-2019
  • Revisor 2018-2019
  • Sekreterare 2019-2020