Mats Hansson

Ny medlem i Stockholm-Sergel

Det är med stor glädje som vi hälsar Mats Hansson välkommen som ny medlem i vår klubb. Mats är Generalsekreterare i Sjövärnskåren och får titeln Commander s.g. med klassifikation Armed Forces, Navy.

Han motiverar sin önskan att bli medlem med att de gånger han besökt vår klubb har dess medlemmar och inriktning förstärkt hans intresse för Rotary. Mats har viss erfarenhet från Rotary från bl.a. Pristina i Kosovo och även Rotary i Skövde, där man drev ett projekt som försåg skolor med modern utrustning i sanitetsutrymmen och även utrustning till sjukhus.

Mats Hansson

Mats har en stor erfarenhet av ungdomsverksamhet och hans bakgrund i övrigt, hans erfarenhet och kontaktnät hoppas han kunna bli en tillgång för oss.

”Det ska bli spännande och intressant med Rotary och jag hoppas kunna bidra med min breda erfarenhet inom ett antal områden”, säger Mats.

Mats valdes in vid årets sista lunchmöte och vårt Presidentskifte den 12 juni 2020.

Hjärtligt välkommen till vår Rotaryklubb Mats Hansson!

Etiketter: