Stockholm-Sergel genom åren

Av Gunnar Lantz och Pontus Staunstrup
Tagen från klubbens jubileumsskrift - Stockholm-Sergel Rotaryklubb 1977-2007.

Minnet är kort. Trots att 30 år ( 2007 ) inte är en så lång tid i de flestas perspektiv hinner ändå många minnen gå förlorade eller försvagas. Och när årsredovisningen en gång skrevs, troligen sent en kväll strax innan deadline, fick bara de nödvändigaste händelserna plats.

Den som många år senare skall skriva klubbens historia önskar sig förstås tvärtom en rik mängd berättelser och minnen att gräva ur.

Gunnar Lantz, mångårig medlem i klubben, har heroiskt grävt djupt bland årsredovisningarna och vaskat fram guldkorn av information. En spännande tanke vore om följande koncisa krönika kunde få liv och must genom att alla ni som var aktiva bidrog med detaljerna!

Klubben chartras 1977. Antal medlemmar är 25 från början och växer till 28 under det första verksamhetsåret.

Stockholm-Sergel Rotaryklubb 1977-2007
Rotaryflaggan hissas på Hotell Sheratons tak i oktober 1977. Från vänster Edgar Flinck, Åke Lindell (på knä), Bengt Wieslander, Carl-Axel Lindblom, Bjöm Lindvall, Jan Ramén, Per Kjällström (som överlämnade flaggan) samt Gösta Björck, charterpresident.

Ett par år senare, 1980-81, är det dags för klubben att genomföra sitt första hjälpprojekt. En ambulans doneras till Nairobi i Kenya, finansieringen sker genom ett lotteri. Medlemsantalet har stigit till 37.

1986-87 är det dags att fira första decenniet. Själva jubileet firas med en golfturnering samt underhållning av Charlie Norman. Medlemsantalet har spräckt SO-vallen och är nu uppe i 54.

Redan året därpå, 1987-88, engagerar sig klubben i PolioPlus, Rotary Internationals stora program för bekämpning av polio.

Vid årtiondets slut, 1989-90, får vi möjlighet att stå fadder för en ny klubb. Stockholm-Klara Rotaryklubb chartras i februari 1990.

Följande verksamhetsår, 1990-91, fick klubben sina två första kvinnliga medlemmar, Elisabeth Palm och Susanne Lindstedt.

Samma år tecknades även ett samarbetsavtal med Budapest Rotaryklubb, och i samband med detta genomfördes en mycket uppskattad resa dit.

Ännu en begivenhet verksamhetsåret 1990-91 var att utbytet med Helsingforsklubben Manegen inleddes. De finska Rotarianerna besökte Stockholm.

Bara några år senare, 1994-95, var det dags för ett besök i Helsingfors och samkväm med Manegen på deras hemmaplan.

Med stöd från Gustav Rudbergs fond arrangerades samma år en stor handikappkonferens i Stockholm.

Här i mitten av 1990-talet får Stockholm-Sergel Rotaryklubb äran att se en av sina medlemmar som distriktsguvernör. Alf Wennerfors tjänstgör som guvernör 1995-96. Alf blir senare även Paul Harris fellow.

1996-97 var det dags att fira 20-årsjubileum. Middag på Sällskapet stod på programmet. Medlemsantalet hade nu vuxit till 57 varav 10 kvinnor.

Aret därpå tilldelades Gustav Rudberg utmärkelsen Paul Harris fellow med fem safirer.

Klubben fick sin första kvinnliga president, Inger Nyberg, verksamhetsåret 2001-2002.

Björn Lindvall tjänstgör som distriktsguvernör 2003-04. Även han blir senare Paul Harris fellow.

Under den senaste 10-årsperioden, fram till 2007, ökade medlemsantalet till över 60 stycken, varav runt 11 var kvinnor.

2005-06 fick klubben möjlighet att stå fadder igen, denna gång för Stockholm-Fryshuset. Klubbens kontakt med Fryshuset började fem år tidigare, med ett mentorsprojekt. Relationen med Rotary i Stockholmsregionen ledde fram till att Rotary’s 100 års jubileum den 22 februari 2005 för båda distrikten 2350 och 2370 avhölls i Fryshuset. Relationen Fryshuset – Rotary sattes på kartan.

Stockholm-Sergel Rotaryklubb jubileumsskrift 1977-2007: