Eva Nordwall, President 2019-20

Välkommen till ett nytt Rotary-år!

“Rotary förenar världen” är RI President Mark Maloneys motto för 2019–20!  Nästan var vi än befinner oss i världen hittar vi en Rotary-klubb som välkomnar oss. Rotary förenar människor som har viljan till samarbete och osjälviskt tjänande, ”service above self”.

I vår klubb har vi många exempel på hur vi som enskilda rotarianer engagerar oss i aktiviteter och projekt som leder till förbättringar för dem som behöver det mer; i internationella och lokala projekt, i samverkan inom klubben och tillsammans med andra klubbar.

Det är min förhoppning att vi ska fortsätta detta fina arbete. Vi har nu en uppåtgående trend vad gäller deltagandet veckovis. Vi har redan flera engagerade kommittémedlemmar med idéer som kommer att utvecklas under året och göra skillnad!

Vi önskar få in flera nya medlemmar för att berika klubben. Kom med förslag; se över din närmaste vänkrets och dina arbetskamrater!

Vårt mångåriga samarbete i Internationella Projektgruppen (IPG) fortsätter. Stora och mindre bidrag har getts till Thailand, Burma, Mali, Indien, Togo och Egypten och nu Bulgarien i projekt inom Rotarys prioriteringsområden.

Genom vår egen Gustav Rudbergs Fond har vi under åren kunnat stötta både lokala och internationella projekt, t.ex. Livslust i Lettland, Livstycket, Dockteater och Läxhjälp i Tensta, Plant a Tree i Rumänien.

Samarbetet med vår tyska vänklubb Hamburg-Hanse kommer att intensifieras under året med gemensamma projekt för ungdomar.

Vi vill fortsätta stödja Polio Plus i den globala kampen att utrota polio!

Flera av oss deltog i världskongressen i Hamburg i juni 2019. Det är min förhoppning att detta har stimulerat till fortsatta besök på Rotarys världskongresser. År 2020 är det den 6–10 juni i Honolulu!

Blir just du den som i år får den fantastiska utmärkelsen Paul Harris? Eller månadens medlem eller vinner du på vårt spännande vinlotteri? Allt är möjligt!

Våra lunchmöten är ett forum för samtal, diskussioner och tillför alltid något nytt genom de fantastiska föredrag som vår programkommitté lyckas få fram.  Här samarbetar vi också med Rotary Stockholm-Djurgården.

Välkommen till Rotary Stockholm-Sergel – klubben med glädje och humor och engagerade rotarianer!

Stort tack för förtroende att välja mig som president i vår fina klubb!

Eva Nordwall, President Rotary Stockholm-Sergel

Inkommande President Eva Wenström