Extra årsmöte den 3 april 2020

Roger Neckelius vald till Inkommande President 2020/21.

I början av mars utlyste klubben extra årsmöte med anledning av fyllnadsval för Inkommande President 2020/21, då tidigare vald kandidat fått förhinder.

På grund av corona-viruset hölls mötet per mail, där samtliga medlemmar fick möjlighet att avge sin röst via returnerande mail.

Valberedningens förslag till ny inkommande president var Roger Neckelius och samtliga röstande 23 medlemmar gick på valberedningens förslag.

Vi hälsar Roger mycket varmt välkommen och önskar lycka till med det nya uppdraget!

Eva Nordwall
Stockholm-Sergel Rotaryklubb 
2019-20 President 

Stockholm Sergel Rotaryklubb - Nya medlemmar