Frihet är det bästa ting

Frihet är det bästa ting, Som sökas kan all världen kring, För den, som frihet kan bära….

(Texten är troligen från år 1439 av biskop Thomas Simonsson i Strängnäs)

Denna text klingade i mina öron när vi lämnade Spanien efter 6 veckor i karantän. Och högst klingade orden ”för den, som frihet kan bära”. Vi måste fortfarande vara medvetna om att vi har ett svårt läge, Stockholms gator kändes plötsligt trånga, men visst är det fantastiskt att få gå fritt ute i naturen. En långhelg närmar sig och trots alla restriktioner hoppas jag att vi kan njuta av den fina tid som nu är!

Vår klubb har fortsatt att arbeta framåt, anpassat sig, vi har lärt oss nya sätt att umgås och framför allt har vi visat stryka när det gäller. 

Den 27 april hade vi vårt andra styrelsemöte via Zoom. Det är fantastisk roligt att kunna rapportera full aktivitet i klubben. Här några axplock:

Vi har skrivit avtal med Stockholms Stadsarkiv om arkivering av klubbens handlingar. 

Samtliga medlemmar har fått titel och klassifikation uppdaterade (se ClubAdmin).

Internationella kommittén har snabbt hörsammat förfrågan angående ett projekt i Malawi. Det gäller skyddsutrustning för personal och patienter inför förväntad ökning av patienter med Covid-19 på Malamulo Hospital i södra Malawi. Vi har beslutat att bidra med 1 000.- USD som delfinansiering i ett Global Grant Project. 

I skrivande stund har vi fått löfte om 3000: – SEK från GR Fond och insamlingen från medlemmar har i dagsläget gett ytterligare 3000: – SEK. 

Du är fortsatt välkommen att skänka pengar enligt tidigare meddelande till detta projekt.

Samhällskommittén har bland annat varit i kontakt med generalsekreteraren för något som heter Mattecentrum som hjälper barn med läxor. Kommittén undersöker möjligheten att stötta det projekt som kallas “Integral & Integration”, som handlar om att starta räknestugor på asylboenden. Flerspråkig matte och på lätt svenska. Ett potentiellt projekt som vi får veta mer om längre fram.

Programkommittén. I samband med corona-krisen har vårens program stuvats om.  Tack vare möjligheten att delta via Zoom, har vi återupptagit veckomötena och nästa möte blir den 8 maj. Allt uppdateras på vår hemsida. https://stockholm-sergel.se/. Med anledning av att RI Convention i Honolulu ställdes in kommer nu vårt presidentskifte att ske den 12 juni. Troligen även det via Zoom.

Kommunikationskommittén. Enligt förslag från kommittén kommer vår klubb nu att ha en Facebook-GRUPP som är “privat” (alltså endast för medlemmar i klubben) och en Facebook-SIDA, som är publik för mer regelbundna offentliga uppdateringar.  Kommittén kommer också att ordna ett par utbildningstillfällen under våren via Zoom för att visa hur WordPress fungerar så att fler medlemmar ska kunna använda det för att addera artiklar och bilder till vår hemsida https://stockholm-sergel.se/

Gustav Rudbergs Fond har under året redan beslutat att stödja RYE, Belarus och Malawi. Stort tack! Nästa styrelsemöte i fonderna äger rum den 8 maj.

Distriktet (D2350) har ordnat med PETS (President Elect Training Seminar) för inkommande presidenter (Robert Keller) och sekreterarutbildning (Ville Höök). Och på vårstämman var vår klubb representerad av fem medlemmar.  All utbildning skedde via Zoom – ett fantastiskt fint arbete från distriktets sida.

Ny logga har vi fått och premiärvisas i detta meddelande (se ovan). 

Nu ser vi framemot virtuella valborgsmässoeldar, hemmagjorda körer med vårsång och jag hoppas alla har möjlighet att njuta av den svenska naturen och den frihet vi har under ansvar! 

Trevlig Valborgsmässoafton och 1a maj tillönskas er alla!

Eva Nordwall
Stockholm-Sergel Rotaryklubb 
2019-20 President 

Trevlig Valborgsmässoafton och 1a maj tillönskas er alla!