President 2021-22: Roger Neckelius

Nytt verksamhetsår 2021-22

Kärt återseende i fredags

Roger Neckelius startade verksamhetsåret med ett fysiskt möte.  Och det är väl tanken att vi går åt det hållet när pandemin klingar av, även om vi kommer att ha digitala inslag. Ville Höök kunde visa upp lite inköpt teknik som möjliggör detta.

Vi går in i ett synnerligen väl planerat verksamhetsår med en budget i balans och flera vitala projekt.

Jeanine Liebrecht berättade om avtalet med Yalla Rinkeby, som bl a innebär vårt stöd i samband med s k språkcafér och Roger kunde meddela att guatemalaprojektet nu kommit långt, även om TRF:s systembyte sinkar lite.

Det blir också satsningar på medlemsvård och rekrytering och kommittén förstärktes med Anders Forsberg under sittande möte.

Gunnar Törelius fortsätter att hålla fanan högt med vinlotterierna. Nu med nytt swish-nummer. Roger fick vinet! Gunnar axlar även skattmästarposten och med ett besök på banken efter mötet så är allt på plats efter Pär Erikssons fina insatser under många år.

Distriktet funderar på sitt håll vilket eller vilka klubbadministrativa system som ska gälla framgent och vi får återkomma till denna viktiga fråga längre fram.

Roger påminde också om att Rotary nu även har ett miljöengagemang och uppmanade oss medlemmar att komma med förslag på lämpliga projekt.

Vårt fina standar håller på att ta slut och vi väntar på nytt designförslag från Tellus i Vellinge. Vi fortsätter med Gustav Rudbergs motiv men måste ändra lite i loggan för att följa Rotarys regelverk.

Nästa veckomöte har vi tillsammans med Djurgården och då kommer Amelia Adamo att tala om livet efter 60.

Andra roliga saker att se fram emot är vår Bacchusfest den 6 oktober då vi samlas hos Eva och Björn Nordwall, då vi får något gott att äta och vin därtill. Nämligen en låda som vår framlidne medlem Olov Olsson skänkte till klubben. Underhållning blir det också av Therése Neamié och Robert Keller. Anmäl er i dag så ni inte missar denna fina klubbkväll.

Roger Neckelius
President 2021-22
Stockholm-Sergel Rotaryklubb

Nytt verksamhetsår 2021-22