President 2020-21: Robert Keller

Varmt välkommen till Stockholm-Sergel och ett nytt Rotary-år!

Ett år som har föregåtts av en period då mycket har ställts på ända. Men i en tid då gränser stängs, då vi rekommenderas hålla avstånd är det än viktigare att vi håller igång och anpassar vår verksamhet.


Det gäller överallt, och inte minst i Stockholm-Sergel. Behovet av att göra gott och samtidigt inspireras och trivas tillsammans har ju inte förändrats, snarare ökat.

Temat för årets Rotary-år – Rotary Opens Opportunities – får en delvis ny innebörd. Den kreativitet och det goda humör som präglar vår klubb kommer nu väl till pass för att anpassa och utforma såväl våra externa aktiviteter som formerna för våra möten.

Stockholm-Sergel är ett yrkesnätverk med drygt 45 engagerade medlemmar med vitt skilda bakgrunder och erfarenheter som innebär att vi tillsammans både skapar bra projekt och att vi har roliga, intressanta diskussioner kring lunchbordet på Odd Fellows, där vi i vanliga fall samlas på fredagarna.

Allt inramat av förstklassiga föredrag, ibland i fint samarbete med vår grannklubb, Stockholm-Djurgården. Min ambition och tro är att vi så långt det går ska fortsätta med detta. Om än genom att använda oss av digitala mötesformer vars namn för de flesta av oss var okänt för bara några månader sedan.

En del av de internationella projekten utvecklar vi tillsammans med andra klubbar i IPG (Internationella Projekt Gruppen). Genom Gustav Rudbergs Fond, döpt efter en tidigare medlem i klubben, stöttar vi såväl inhemska som internationella projekt.

Nya engagerade medlemmar är alltid välkomna! Ett första steg är att bjuda in någon från vänskaps- eller yrkeskretsen på något av våra lunchseminarier.

Jag ser verkligen fram emot när vi alla kan äta våra luncher tillsammans på Odd Fellow. Digitala mötesformer har fördelar men kommer aldrig att kunna ersätta samtalen runt lunchbordet. Verkligheten får styra när det kan ske.

Under tiden ska vi göra ungefär samma saker men på ett annat sätt!

Välkomna önskar

Robert Keller
President Stockholm-Sergel Rotaryklubb 2020-21