STOCKHOLM-SERGEL SOMMARAVSLUTNING 22 JUNI 2021

En varm sommardag fick vi tillfälle att samla medlemmar i vår fina Rotaryklubb för en sommaravslutning i mitt och Eldrid Röines hem i Hammarby Sjöstad. De som inte kunde närvara kunde genom zoom se oss glida förbi den uppställda datorn. Tekniken lämnade nog en del att önska här och man får nog instämma i Marvin Gaye när han sjunger ”Ain’t nothing like the real thing”.

I sjöbrisen som strömmade genom lägenheten bjöds på två särskilda händelser: dels att vår mångåriga medlem Roland Halvorsen valdes in i skaran av Paul Harris Fellows för ”viktiga bidrag till bättre förståelse och vänskap mellan världens folk” som det högtidligt utrycks, och att Robert Keller lämnade över presidentkedjan till Roger Neckelius. Så bjöds det på fingermat från Yalla Rinkeby, som klubben samarbetar med, och vin i olika färger. Allt detta bidrog till en uppsluppen stämning innan gästerna slutligen skingrades i passadvinden med båtar, bussar och till fots.

Avgående presidenten summerade året genom att lyfta fram de positiva aspekterna. Det negativa som pandemin fört med sig är vi bara alltför medvetna om, både globalt och på personlig nivå. Globalt har naturen fått en återhämtningsperiod, som kraftfullt och vackert visas i Attenboroughs dokumentär ”the year earth changed”; mer närliggande är att klubben har varit levande och drivkraftig även i denna mer eller mindre nedstängda period, vi har lyckats arbeta fram två samarbeten, dels ett projekt för fattiga Mayakvinnor i Guatemala, dels ett samarbete med Yalla Rinkeby. Vi har haft ett mycket intressant veckoprogram med föredrag av hög klass. Några av dessa hade inte kunnat äga rum utan zoom. Vidare, två EGO föredrag samt några aktiviteter med en blandning av zoom och fysiska möten. En mycket dynamisk och framåtblickande brainstorming kring klubbens attraktionskraft ägde rum på vårkanten och födde in i den handlingsplan som inkommande presidenten Roger Neckelius knådat fram. Alla medlemmar och styrelsen tackades av för betydelsefullt stöd och flotta insatser för klubben. Den känsla och energi som finns i klubben för vi vidare till inkommande presidenten. Den sommartid nu kommer…

Varma hälsningar

Robert Keller
President 2020-21
Stockholm-Sergel Rotaryklubb

SOMMARAVSLUTNING 22 JUNI 2021