Styrelsemöte i Stockholm-Sergel Rotaryklubb den 17 februari 2020

Kära klubbkamrater!

I måndags hade vi styrelsemöte i klubben och här kommer några punkter från mötet!

Ekonomin är stabil och enligt budget. Vinlotteriet säljer bra! Med skänkt vin från Olov W har vi redan fått in 3 980:- Kr per den 11 februari! Behållningen går till Årliga fonden.

Arkivet har fått ett nytt liv! Göran Johanssons målning är ute till försäljning och de två litografierna av Gustav Rudberg kommer att lottas ut. Behållning går till RYE respektive Gustav Rudbergs Fond! Försäljning av andra upphittade ting, t.ex. böcker och vykort, ger intäkter till Årliga Fonden.

En jubileumsskrift för klubben år 1977–2007, också från arkivet, finns nu tillgänglig på våra lunchmöten. Ta med ett exemplar! Kommunikationskommittén fick i uppdrag att lägga ut den på hemsidan samt utforma den till passande dokument till nya medlemmar. 

Vi väntar på avtalsförslag från Stockholms stadsarkiv för att förvara våra handlingar och vi kommer att utse en projektgrupp för att planera arkiveringen.

Glädjande nog har vi fått in ytterligare två medlemmar; Eva Ellström och Jeanine Liebrecht. Vi hälsar dem mycket välkomna och båda är redan mycket aktiva medlemmar. 

Fler kandidater är på gång, vilket känns väldigt bra för klubbens framtid! Styrelsen uppdrog åt medlemskapskommittén att fortsatt verka för rekrytering av nya medlemmar. Kommittén förstärks av Oscar. Maria Rabb är också vidtalad.

Eva Ellström har föreslagits att tillsammans med Walter Schaller ingå kommittén för vårt samarbete med Hamburg-Hanse Rk med ungdomsprojekt.

Vi har engagerat oss i Rotary Youth Exchange (RYE), och ettårsutbytet. Vård värdfamilj heter Pernilla och Anders Jonasson. Deras dotter Alma är på väg för studentutbyte i något land. Vi vet fortfarande ingenting om var ifrån vår inkommande student kommer. Eva Ellström är vår kontaktperson.  Vi har äskat pengar från Gustav Rudbergs fond för att säkra ekonomin för inkommande student.

Klubbmästeriet meddelar att ett besök på Beridna Högvakten under ledning av Lena Linn är planerat under våren. Mer info följer.

Mötet konstaterade tydliga brister i klubbens register angående klassifikation och yrkestitlar. Uppdrogs åt Ville att stödja processen och alla ska ha relevanta benämningar på engelska. Många av er kan komma att bli kontaktade av Ville!

Vi har en närvaro på drygt 30%, inte dåligt, inte bra! Vi kan säkert bli bättre här. 

Den 14 mars är det President Elect Training Seminar/PETS,  följt av D2350 Vårstämma! Jag vill rekommendera så många som möjligt att delta, speciellt nya medlemmar. Det är trevligt och informativt och ger en bra kontaktyta. Det är gratis! Alla i klubben har fått kallelse och anmälan sker via ClubAdmin/Distriktet/Kalender. Robert Keller representerar klubben på Vårstämman.

Mellan den 22 februari och den 23 april kommer jag att vara president på distans! Då får ni återigen stifta bekantskap med några av våra tidigare presidenter! 

Tills sist:

Reservera redan nu den 5 maj för mingel hos Presidenten! Till det återkommer jag snart!

Med vårliga hälsningar

Eva Nordwall
Stockholm-Sergel Rotaryklubb 
2019-20 President 

Image by Rudy and Peter Skitterians from Pixabay