Tack till alla medlemmar för förtroendet!

En sammanfattning av 2019-20 verksamhetsåret

Hämta den i PDF format

Det har varit en stor glädje att få vara klubbpresident i Stockholm-Sergel Rotaryklubb. Jag har lärt mig oerhört mycket under året. Tack alla medlemmar för förtroendet.

Min ambition har varit full transparens vad gäller klubbens verksamhet och att alla klubbmedlemmar ska känna sig behövda och vara engagerade.

Vad har vi åstadkommit under Rotaryåret 2019–20?

Den 21 augusti inleddes Rotary-året med Kick-off för styrelse och funktionärer hemma hos presidenten.Årets styrelse har förutom presidenten bestått av Inkommande President Robert Keller, Past President Ann O Andersson, Sekreterare Ville Höök, Skattmästare Pär Eriksson, Ordförarande Programkommittén Per Holst och Vice President Henry Cardona.

Vi har haft 9 styrelsemöten; 4 under hösten 2019 och 5 under våren 2020, varav 3 via Zoom. Ett möte hölls på Odd Fellow i samband med Guvernörsbesök. Övriga styrelsemöten har hållits hemma hos presidenten på Odengatan 4. Årsmöte hölls den 20 december 2019.

Extra årsmöte hölls den 3 april med anledning av att IP Evrim Erdal meddelat att hon på grund av familjeskäl inte kan ta sig an uppgiften. Roger Neckelius valdes enligt valberedningens förslag till IP 2020–21 (President 2021–22).

Lunchmötena inleddes med Klubbsamråd på Odd Fellow den 23 augusti och vi har haft 40 lunchmöten.

Vi har haft egna föredragshållare samt föredrag tillsammans med Stockholm-Djurgården Rotaryklubb och har fått lyssna på otroligt intressanta föredrag. Flest besökare drog föredraget av Elisabet Svantesson som talade under rubriken Moderaterna i det nya politiska landskapet.  Vi registrerade 34 deltagare den lunchen. 

En eloge till Programkommittén med Kurt Sjöberg, Therese Neaime och med Per Holst i spetsen.

Närvaron vid veckomötena ligger på i snitt 36 % från september 2019 till juni 2020.

Under min vistelse i Spanien har tidigare klubbpresidenter hållit i klubban. Vi har då även fått skriftliga mini-ego från samtliga och på så sätt fått uppdaterad information om dessa våra ex-presidenter. Vikarierande presidenter har varit:

Elisabet, Roland, Jan, Pär Eriksson, Ann, Sören Berggren, Sören Lundström, Oscar, Walter, Marianne, Kurt och Edvard.

Vi har fortsatt med månadens medlem och uppmärksammat den som utmärkt sig speciellt under en viss månad. Följande har uppmärksammats:  Per Holst/september 2019, Oscar Nyströmer/ oktober 2019, Sören Karlsson/november 2019, Ville Höök/december 2019, Jan Moritz/januari 2020, Eva Ellström/februari 2020 och Linn Lindström/juni 2020.

Paul Harris Fellow (PHF) har tilldelats Olov W Olsson (som tragiskt avled under året) och Jan Moritz.

Uppvaktningar på jämna födelsedagar har skett genom att presidenten har skickat ett kort och 300 kr/jubilar har skickats till GR Fond.

Vi har valt in sex nya medlemmar under året, tre kvinnor och tre män: 

Claes Englund, Eva Ellström, Jeanine Liebrecht, Eldrid Röine, Anders Jonasson, Mats Hansson.

Ego-föredrag har hållits under våren av Claes Englund, Jeanine Liebrecht och Eldrid Röine.

Vi har även haft ett Zoom-möte för nya medlemmar och faddrar för information om Rotary och öppen diskussion om vad medlemskap innebär. 

Antal medlemmar var vid årets början 46, 34% kvinnor och 66% män.  Vi har tappat några av olika anledningar, så totalt är ökningen bara 1 medlem.

I dagsläget är vi 47 medlemmar med fördelning 38% kvinnor och 62% män.

Hur har vi fått in pengar och vad har de använts till?

Vi har upprättat en budget för att klart tydliggöra och redovisa klubbens ekonomi och ha bättre kontroll. Tidigare hade vi bara rapportering av läget.

Vi har haft vinotteri på luncherna bl.a. med skänkta viner, främst från vår medlem Olov W Olsson. Utlottningen har arrangerats av våra eminenta sommelier Sören Lundström och Gunnar Törelius.

Under hösten hade vi även handukslotteri med produkter från Livstycket, anordnat av Samhällskommittén. Även andra produkter från organisationen såldes till förmån för Livstycket.

Vi har haft en ordentlig genomgång av våra arkivskåp på Odd Fellow. Detta resulterade i att vi kunde ha auktion, basar och utlottning av tidigare skänkta tavlor, böcker och diverse prylar som bara legat kvar på vinden. 

Vinsten har gått till Polio Plus (7 158: – SEK) och delfinansiering av Malawiprojektet.

I maj/juni 2020 genomfördes en extra kampanj för Årliga Fonden genom försäljning av vykort som specialdesignats av vår tidigare medlem Jöran Modéer.  

Genom donationer från medlemmar och vykortsförsäljning fick vi in 6 200: – SEK i denna satsning. Gåvor till Årliga fonden är en förutsättning för att vi ska kunna söka Global Grants framledes. 

Totalt har vi fått in drygt 25 000: – SEK från lotterier, auktioner, prylförsäljning, vykortsförsäljning och donationer från enskilda medlemmar. Fördelning till Polio Plus, Årliga fonden och Malawiprojekt. Stort tack till alla som bidragit!

1 arkivskåp har reducerats på Odd Fellow vilket innebär en minskad kostnad 1 500.-/år. 

Avtal har tecknats med Stadsarkivet för gratis arkivering av klubbens handlingar. 

Ville Höök är arkivarie med stöd av Edvard Fleetwood.

En ordentlig genomgång har gjorts av Ville vad gäller medlemmars Titel och Klassifikation i ClubAdmin.Samtliga medlemmar har nu titel och klassifikation på engelska, allt uppdaterat i ClubAdmin (mindre än 50% tidigare). Nu har vi bättre kontroll på vilken kompetens som finns inom klubben.

Kommittéarbete

Internationella kommittén (IK): Robert Keller, Henry Cardona, Ann O Andersson, Roger Neckelius
IK har kommit igång ordentligt under våren och arbetet i Internationella Projektgruppen (IPG) har tagit ny fart. Roger Neckelius är ny sammankallande och i pipen ligger bland annat projekt Fundación Progresar, Guatemala. Även andra projekt diskuteras.

Malamulo Adventis Hospital, södra Malawi 
I samband med corona-pandemin fick vi förfrågan från Rotary Club of Limbe, Malawi, om stöd till inköp av skyddsutrustning till Malamulo Adventis Hospital i södra Malawi.

Med medlemmarnas goda hjälp, GR Fond och tillskott från lotterivinster kunde vi snabbt få fram 1 000.- USD som hjälp till sjukhuset. Utrustning har kommit fram, projektet är i gång. Ett GG-projekt på totalt ca. 50 000.- USD.

Rotaryklubb Minsk, Belarus
Rotary Club Minsk, Belarus, har fått stipendium av Karolinska Universitetssjukhuset innebärande att de kan skicka 2 läkare till Karolinska sjukhuset för utbildning.  

Stockholm-Sergel har ordnat med boende och sökt finansiering från GR Fond, vilken beviljat 6000: – SEK i bidrag till deras vistelse här.

Ville Höök upplåter sin bostad under läkarnas 2 veckors vistelse i Stockholm.

Projektet har försenats pga. Corona-pandemin.

Samhällstjänst 
är på gång med nya förslag (bland annat Mattecentrum) efter att de påtänkta projekten i Järva inte kunnat förverkligas. Kommitté: Marianne Rilde Björkman, Linn Lindström, Evrim Erdal.

TRF 
Gunnar Törelius har sett till att klubben blivit certifierad för kommande internationella projekt.

Klubbmästarna 
har ordnat trevliga träffar på stan, AW, men efter corona-utbrottet har det varit vilande. Kommitté: Elisabet Kearsley, Maria-Pia.

Medlemsvård
Maria-Pia, Henry och presidenten deltog i Distriktets utbildningsseminarium gällande nya medlemmar, mycket uppskattat seminarium av Lydia Banderby Detta ledde bl.a. till uppdateringen av titel och klassifikation (se tidigare). Presidenten initierade under våren Zoommöte för nya medlemmar och faddrar. Vi uppmanar alla medlemmar att komma med idéer om hur vi bäst kan ta hand om nya och även värna våra tidigare medlemmar, dvs medlemsvård!

Kommittéansvarig: Sören Karlsson.

Kommunikationen och vårt ansikte utåt har förstärkts och förtydligats under året med fullt uppdaterad hemsida, privat Facebook-grupp och allmän Facebook-sida, samt utbildningstillfällen gällande både WordPress och FB. 

Tack till en mycket aktiv Kommunikationskommitté: Henry Cardona, Linn Lindström, Maria-Pia Padovani. 

Rotary Youth Exchange (RYE)
Ny kommitté har bildats och Eva Ellström är klubbens kontaktperson. Besök hos och godkännande av svensk värdfamilj har gjorts. GR Fond bidrar med finansiering, 5000: – SEK. Försening pga. Corona.

Yrkestjänst
Ny kommitté är på gång att bildas för Yrkestjänst, där Anders Jonasson redan förbereder sig, bland annat genom deltagande i distriktets seminarium och med stöd från flera i klubben.

Vänklubb Hamburg Hanse Rotaryklubb, Hamburg
Planerade aktiviteter har inte kommit igång under året, men kontakter och aktiviteter planeras återupptas till hösten. Walter Schaller, Eva Ellström.

Gustav Rudbergs Fond har under året beviljat medel till

  • Projekt Belarus, 6000: – SEK 
  • RYE, 5000: – SEK 
  • Malawi GG-projektet, 3000: – SEK (utbetalat)

Både RYE och Belarus är framskjutna pga. corona-pandemin.

Vi har haft 4 styrelsemöten samt årsmöte den 20 december 2019.  Stadgarna har reviderats, medel har omplacerats till en stiftelsefond i SEB. Jan Moritz, ordförande, och Sören Berggren, ledamot, Eva Nordwall, sekreterare.

Distriktets seminarier
Vi har varit flitiga deltagare vid distriktets seminarier, först fysiskt sen via Zoom, till exempel PETS, vårstämma, sekreterarutbildning, RLI, medlemsvård, TRF, Global Grant, yrkestjänst, erfarenhetsseminarium, framtidsseminarium, m.m.

Hur har corona-pandemin påverkat oss?

Mycket har ställts in eller skjutits på framtiden pga. pandemin; i vår klubb, i distriktet och internationellt. Det största är väl RI Convention i Honolulu, som nu kommer att genomföras virtuellt.

I klubben har vi agerat tämligen snabbt. Först trodde vi kanske att faran skulle vara över på ett par veckor, sen blev vi tämligen lamslagna men så tog vi tag i det och vi började testa Zoom, vilket även flera andra klubbar i Distrikt 2350 och distriktsledningen har gjort.

Med Roger och Henry i spetsen kunde vi hålla vårt första lunchmöte via Zoom den 17 april och därefter har vi fortsatt och även haft styrelsemöten, kommittémöten och utbildningstillfällen på Zoom.

Jag är väldigt glad och till freds med att vi lyckades med detta och närvaron har t.o.m. blivit något högre än tidigare vid våra lunchmöten. Det har varit ett bra sätt att hålla kontakt och att fortsätta klubbaktiviteter under nya former i dessa oroliga tider. Vi hoppas förstås att vi till hösten kan återuppta de fysiska mötena.

NU BLICKAR VI FRAMÅT!

Det är med stor glädje och med stort förtroende jag överlämnar presidentkedjan till Robert Keller att leda vår fantastiskt fina klubb in i och under Rotary-året 2020–21. 

Varmt Lycka till Robert med året som kommer, där det internationella mottot är Rotary öppnar möjligheter! Jag är säker på att du kommer att öppna för nya möjligheter och hitta många sätt att förbättra, förnya men även behålla den goda anda som finns i Stockholm-Sergel Rotaryklubb!

Tack alla medlemmar för förtroendet och engagemanget!
Glad midsommar och Trevlig sommar!

Eva Nordwall, President 2019–2020

Eva Nordwall
Stockholm-Sergel Rotaryklubb 
2019-20 President 
2018-19 International Committee Chair
2013-18 District International Service Chair (DISC) D2350
2008-14  International Committee Chair

Image by Pasi Mämmelä from Pixabay