Trevlig Kristi himmelsfärdsdag!

Kära Klubbkamrater!

Kristi himmelsfärdsdag är en helgdag inom kristendomen och har firats sedan 300-talet. Dagen infaller 39 dagar efter påskdagen och alltid på en torsdag. 

Inga nyheter direkt kanske och förmodligen tänker vi mera på att det öppnar upp för en långhelg som infaller under våren, när dagarna blir allt längre och ljusare och naturen återkommer med all sin prakt!

I år infaller Kristi himmelsfärdsdag den 21 maj och fredagen den 22 maj har vi således inget veckomöte. 

Jag vill i stället passa på att informera lite om hur mycket som händer i vår klubb och hur vi trots det svåra läget har möjlighet att hålla kontakten.

Tack vare kreativa medlemmar har vi kommit igång med våra veckomöte via Zoom. Omstuvningar i programmet har gjorts och vi har därmed fått fortsatt intressanta föredrag. Deltagarantalet har ökat något och vi ligger nu på ett snitt på 38%. Under hösten (aug -dec 2019) var det 32%. Vi hoppas den ökande trenden håller i sig.

Styrelsemöten håller vi också via Zoom och nästa möte blir den 25 maj, det blir det sista för detta Rotary-år 2019-20. Sista styrelsemötet för året i Gustav Rudbergs Fond hölls den 8 maj (på WhatsApp).

Under året har vi (hittills) valt in 5 nya medlemmar. Det är mycket glädjande att vi har fått med engagerade personer som kommer att lyfta vår klubb ytterligare och sprida Rotarys budskap.

Dessvärre har vi av olika skäl tappat några medlemmar, varför medlemsantalet är tämligen konstant, i dagsläget 47 medlemmar.

Kommunikationsgruppen har sett till att vi får bättre ordning på att göra oss synliga och kommunicera.  På  Facebook har vi nu

Därmed hoppas vi få ett större engagemang på FB från alla medlemmar. Utbildnignstilfällen för både WordPress och Facebook kommer snart att utannonseras.

Hemsidan hålls uppdaterad och kom gärna med förslag till bidrag som vi (dvs. Henry) kan lägga upp för att informera om vad vi gör och vad som händer. Detta är ett fint fönster utåt för vår klubb.  https://stockholm-sergel.se/

Vårt Distrikt 2350 anordnar också ett antal Zoom-möten, t.ex. ett Erfarenhetsmöte den 14 maj, som jag redan berättat om och där vi bl.a. fått kontakt med Sundbyberg Rotaryklubb som köpt in skyddsmasker. Ett verkligt exempel på den kontaktyta och det internationella nätverk som Rotary utgör.

För yrkestjänst (YT) kommer ett webinar den 27 maj, där bl.a vår färskaste medlem Anders J kommer att delta. Vi vill gärna återuppliva denna verksamhet inom klubben. Ett framtidsseminarium hålls den 2 juni. Det är begränsat till 2 medlemmar per klubb och vi kommer att representeras av Robert och Ville. Rotary Peace Center ordnar också virtuella möten.

Håll utkik i  ClubAdmin efter aktiviteter inom distriktet.

I coronans spår fick ju även RI Convention i Honolulu ställas in. I stället genomföras nu Rotarys första Virtual Convention, den 20–26 juni 2020, tillgängligt för alla och helt gratis.

Under våren har vi några veckomöten kvar, två spännande ego-föredrag, den 29 maj och den 5 juni, för att sen avsluta den 12 juni med presidentskifte! 

Fler aktiviteter kommer snart att meddelas!

Jag hoppas ni alla kan njuta av den stundande ledigheten trots rådande förhållanden och därmed

Önskar jag er en riktigt skön, avkopplande och härlig helg !

Håll avståndet – tvätta händerna!

Vi ses snart i rutan igen !

Eva Nordwall
Stockholm-Sergel Rotaryklubb 
2019-20 President