Dockteater på Järva

Projektmedel från Gustav Rudbergs fond

Dockteatern är transportabel och kan därför enkelt flyttas mellan olika platser och på så sätt nå många personer, både barn och vuxna. Den kan också användas för att spela på förskolor, skolor, fritis och på boenden för nyanlända där familjer vistas.

Det första steget blir att inventera och renovera dockteatern. Steg 2 – att tillverka de dockor och rekvisita som saknas. Steg 3 – Repetition av föreställning och spelning.

Liselotte Norén tillsammans med Piglet Wikström, ansvarig på Husby Konst och Hantverksförening, aka Husby Gård, har tagit fram en plan för projektet på Järva. Projektet  har döpts till ”Dockteater på Järva”. 

Bakgrund

Bakgrunden är att föreningen för en tid sedan fick en dockteater till skänks. Den används inte och behöver gås igenom, repareras och kompletteras för att kunna användas igen. Dockteatern är transportabel och kan därför enkelt flyttas mellan olika platser och på så sätt nå många personer, både barn och vuxna. På sikt tänker vi att den ska kunna lånas ut till personer som vill använda den i event, träffar och undervisning. 

Den kan också användas för att spela på förskolor, skolor, fritis och på boenden för nyanlända där familjer vistas. Det nätverket finns inom projektet.

Projektbeskrivning

Den 12 juni startar Husbygård sina sommaraktiviteter, ARTcamp, som är en dropin-verksamhet med olika dagliga inslag under handledning. Under den tiden finns också sommarjobbare på plats på Akallaby. Sommarverksamheten stöds till viss del av Stockholms Stad och sedan arbetar en mix mellan föreningen och ideella krafter. Dockteaterprojektet kommer att finnas inom ramen för ARTcamp för att på så få en naturlig hemvist, tillgång till lokal och verktyg samt spridning bland dem som kommer. 

Genom att göra ett samprojekt  med de sommarjobbare som finns på Husby Gård kommer kunskapen att behållas i området och förhoppningsvis hittar vi personer som älskar kombinationen teater-barn och genom dem kan projektet fortsätta även efter ARTcamp. Dockteatern kommer att vara en del av Husby Gårds aktiviteter framgent.

Steg 1
Det första steget blir att inventera och renovera dockteatern. Vad finns och i vilket skick är det för att sedan reparera och komplettera det som saknas. 

Det mesta materialet kommer att kunna tas från Refos lager och på så sätt blir det ett sätt att få in återbruk och hållbarhet i arbetet. 

Steg 2
Efter inventering och reparation kommer steget med att tillverka de dockor och rekvisita som saknas. Här kommer ytterligare en designer från refo att kunna bidra med sitt kunnande och har lovat att hjälpa till med dekorer. Troligtvis kommer projektet att bestämma en historia eller saga som man vill spela och sen utifrån det tillverka det som behövs. 

Steg 3
Repetition av föreställning och spelning av den innan midsommar. Då kan man också bjuda in de som är på sommaraktiviteter i Akalla By som ligger nära och de förskolor som finns i närområdet. Om tid finns så kan man packa ihop teatern och åka till en badplats eller förskola och spela där. På så sätt påbörjas spridningen av dockteatern direkt. 

Projektorganisation

Dockteaterprojektet kommer att handledas av Ylva Winbäck som just nu går Eskilstunas Remake och designlinje och också har varit praktikant med hos Refo med mig och Piglet som ansvariga och hjälp. I projektet får Ylva också 2-3 sommarjobbare och de barn som går på ARTcamp  som vill vara med. 

Intressenter och andra organisationer som bidrar

  • Refo med material, tillverkning och handledning
  • Husby Hantverks och Konstförening
  • Gustav Rudbergs Fond
  • Stockholm Rotary Sergel
  • Nya Järva, en Rotaryclub
  • Förskolor, fritids och andra aktörer som bidrar med sin tid för att skapa en egen saga eller komma för att titta på en föreställning.
  • Stockholms Stad genom sommarjobbare

Ytterligare vinst

En annan dimension av vinst är att detta är en brobyggande aktivitet mellan olika områden i Järva. Genom att Husby Gård har dockteatern och vill bjuda in flera att låna, dela upplevelsen och på så sätt kommer att sprida aktiviteten finns det en stor vinst i att nätverket mellan barn och unga kommer att stärkas över området. 

Projektmedel från Gustav Rudbergs fond

Projektmedel från fonden kommer att användas för att bekosta Ylva som handledare och det material som  behövs utöver det som finns hos Refo. Enklast är utbetalning direkt då materialinköp kan behöva göras i ett tidigt skede i projektet. Innan dess stämmer Evrin Erdal från Stockholm Rotary Sergel och Liselotte Norén från Refo av projektet. 

Övrig

Kanske finns det inom nätverket fler som liksom jag är uppvuxen med en dockteater och har något att bidra med? Dockor, solar, slottskulisser, båt?

Återrapportering av projektet kommer att ske på Stockholm Rotary Sergels fredagslunch någon gång under hösten. 

Länkar till ansvariga 
Kontakperson Piglet Wikström, 073-6346594 ( www.husbygard.nu )
Kontaktperson Liselotte Norén, 070-4411868 (www.refo.nu )

Projektmedel från Gustav Rudbergs fond