Each One, Bring One – and beyond

Take Action | Each One Bring One!

Från Medlemskommittén vill vi uppmärksamma Each One, Bring One! – ett initiativ från  Rotary Internationals President Shekhar Mehta.

People of Action

Varje medlem bjuder in (minst) en gäst till våra Rotary-möten. Syftet är att i förlängningen blir denna gäst en medlem. Eller känner kanske denna gäst någon som skulle vilja bli medlem! Vi letar i en bredare krets. 

Du kan ta med en familjemedlem, kollega, kollegas kompis, kär vän – det viktigaste är att du bjuder in någon. På så sätt sprider vi budskapet om Rotary och vi kan få med nya engagerade och motiverade medlemmar samtidigt som vi själva engagerar oss lite extra!

För att vår klubb ska representera samhället behöver vi också tillskott av flera yrkesgrupper, t.ex. präst, lärare, veterinär m.m. 

I vår verksamhetsplan 2021–24 står att målet är att vara en klubb med ca. 50 medlemmar inom 3 år. Detta innebär en tillväxt på minst 3 medlemmar/år.

Vi kör i gång nu – bjud med någon redan på fredag.  Vi kan ju även locka med spännande föredrag!

Medlemskommittén

Eva N, Sören K, Anders F