Emula Child Development

Rotaryprojekt för högre livskvalitet i Kenya

Ökad bördighet, högproducerande och näringsrika grödor samt hybridhöns och mjölkgetter ska ge bättre förutsättningar för högre överlevnad i ett par byar i västra Kenya.

Projektet satsar på hälsovård, nutrition och jordbruk med fokus på familjer med undernärda barn.

 95 % av barnen under 5 år är undernärda p g a dåliga skördar och brist på mat. Genom att ge bättre förutsättningar, bl a genom utbildning, kan denna spiral brytas, säger Jeanine Liebrecht som är vår klubbs representant i projektet.

Insatserna leder också till bättre ekonomi för familjerna vilket möjliggör ökad skolgång för barnen samt även kunskap om barnens rättigheter.

Vårt arbete är mycket uppskattat och efterfrågat och vi satsar också på hållbart jordbruk och matsäkerhet, fortsätter Jeanine

Detta är ett projekt där vi är en av tre deltagande klubbar. Initiativet kommer från Stockholm-Ladugårdslandets Rotaryklubb.  Just nu undersöker man förutsättningarna för ett större projekt nästa år med möjlig delfinansiering från Rotary.

Länk till mer information

Andrian and his friends taking Enriched Porridge qith Mandazis