Föreningen Livstycket

En organisation som Stockholm-Sergel Rotaryklubb varit involverad i under lång tid och på olika sätt, är föreningen Livstycket. Föreningen Livstycket är ett kunskaps- och designcentrum i Tensta. Här ges kvinnor som invandrat till Sverige en chans att lära sig det svenska språket och kulturen samtidigt som de stärker sin självkänsla och utvecklar sitt yrkeskunnande inom textilhantverk.

27 år av empowerment

Under 27 år har verksamhet bidragit till att  många kvinnor kommit tillrätta i det svenska samhället vilket också bidragit till många barn och familjers välmående. Kvinnor som inte kunnat läsa har fått möjlighet att lära sig från början, och samtidigt har de kunnat bidra med sitt kunnande och sin kreativitet inom design och textilhantverk. Birgitta Notlöf som startade verksamheten har haft en nyckelroll för Livstyckets framgång och alltid varit organisationens frontfigur. 

Under december 2019 säljer Stockholm-Sergel utvalda designer från Livstycket i samband med sina luncher. Anledningen är att verksamheten läggs ner vid årsskiftet och att avveckling kostar pengar; främst i form av uppsägningslöner för personalen som ställt upp under alla år.

Utbildning för kvinnor gav unik svensk design

Livstycket har legat vår klubb varmt om hjärtat och vi vill ge alla inblandade det bästa möjliga avslutet. Det är med sorg vi ser att en så fin och viktig verksamhet läggs ner men samtidigt är vi som följt verksamheten nära mycket stolta över allt som har åstadkommits under åren.

Sedan starten 1992 har hundratals kvinnor fått hjälp genom utbildningen och de har producerat 22 innovativa och unika mönster där Sverige och världen möts. Dessa mönster har sedan som gjorts till brickor, handdukar, förkläden och andra bruksdesignföremål. Fem av mönstren kommer finnas kvar för eftervärlden i Stockholm Stadsmuseums arkiv och en utställning genomfördes även på Stockholms Stadsmuseum 2012. 

Bild på boken och tyget med namn "Vi dricker te och lär oss E" från Livstyckets verksamhet.
Foto: Unodotter [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Stockholm-Sergels engagemang

Vår klubb har sedan Mait Molander blev medlem 2007 varit engagerade och följt Livstyckets utveckling. En höst arrangerade klubbmästaren en verkligt uppskattad klubbkväll i Livstyckets lokaler och det var då som engagemanget tändes. Under åren har förutom Mait Molander flera medlemmar engagerat sig i styrelsearbetet. Evrim Erdal, Marianne Rilde Björkman och Maria Lantz ingår sedan några år i styrelsen för Livstycket Produktion AB.

Hösten 2015 (stora flyktingvågen) fick vi genom samtal med Birgitta förslag på att samla in julklappar till flyktingboenden och klubben kom i samband med det i kontakt med Michel som  under 2016 blev klubbens adept.

Under våren 2019 arrangerade vi tillsammans med Ladugårdslandet och Stockholm International en heldag kallad Möten med mångfald där vi bland annat besökte Livstycket för att lära känna Järva och människorna i området. Aktivitetens överskott gick till Livstyckets verksamhet.

Livstyckets utbildning fikar på Färsna gård hösten 2019