Global Grant Project – GG153091

District 3131 in Pune area of India Building eco-san toilets and toilets for rural schools

Projektet: Toaletter samt uppsamlingsdammar för regnvatten till skolor och utvalda bönder i de fattigaste delarna av Pune.

Befintliga toaletter som ska ersättas av eco-san toilets (se video nedan).

SYFTE

Projektet syftar till att bygga torr-toaletter i skolor och byar i de fattigaste delarna runt Pune. Pune är en stad i den indiska delstaten Maharashtra, östra Indien. På grund av svår torka följt av skyfall kommer projektet även att omfatta s.k. Water Harvesting, dvs. uppsamling och förvaring/användning av regnvatten. Toaletterna kommer att ge skydd för flickorna och de kvinnliga lärarna, vilket inte är en självklarhet med de öppna toaletter som finns. Toaletterna kommer att utföras så att innehållet kan tömmas och användas som gödning på åkrarna runt omkring, varför även ett antal bönder har valts ut att ingå i projektet.

TIDPLAN OCH BUDGET

Projektet är godkänt som GG-projekt och har försenats pga. den svåra torkan, men beräknas kunna påbörjas under 2017 och färdigställas under ett år (toaletter 7 månader, vattenuppsamlingsarbete 5 månader). Totala budgeten är på 43 150.- USD.

DELTAGARE

Projektet har initierats av PP Dr. Meena Borate, RC Pune Hillside, D3131, tillsammans med Virpi Honkala, RRFC (Regional Rotary Foundation Coordinator, Region 15) D1400, Finland. Utöver RC Pune Hillside, som bidrar med 10 000 USD själva, deltar ytterligare ett antal lokala indiska klubbar. Rotary klubbarna Stockholm-Sergel, Stockholm-Ladugårdslandet, Stockholm International samt Rotaract Djurgården har genom projektsamarbetet IPG (Internationella Projekt Gruppen) beslutat att bidra med 5000.- USD, var 2500.- utbetalas som DDF (District Designated Funds). IPG:s bidrag kommer från insamlade medel från Kulturvandringen 2016.

PROJEKTTEAM SVERIGE:

Suzanne Lindqvist, Stockholm International Rc
Fredrik Lindgren, Stockholm-Ladugårdslandet Rk
Eva Wenström, Stockholm-Sergel Rk

Constructing an ecosan toilet — A film from UNICEF:
https://www.youtube.com/watch?v=YV-1To9DkJQ

GLOBAL GRANT PROJECT GG1530915, DISTRICT 3131 IN PUNE AREA OF INDIA BUILDING ECO-SAN TOILETS AND TOILETS FOR RURAL SCHOOLS