Global Grant Record – GG1417459

Sebenicoro Integrated Health Project, Bamako, Mali

Uppgradering av Sebenicoro vårdcentral i utkanten av Bamako, Mali, med målet att få ner barn- och mödradödligheten. Upptagningsområdet omfattar 40 000 invånare.

PROJEKTBESKRIVNING

Uppgradering av Sebenicoro vårdcentral i utkanten av Bamako, Mali, med målet att få ner barn- och mödradödligheten. Upptagningsområdet omfattar 40.000 invånare. Bidraget har gått till: 

– Utveckling av befintlig personal för mödravård, barnavård och prenatal vård inom primärvården.

– Uppgradering av byggnader och teknisk utrustning: Målning och allmän rengöring av samtliga byggnader

– Inköp av div. ny utrustning samt underhåll av befintlig:
Ex. Laboratorieutrustning och kirurgisk utrustning, varav det enskilt dyraste var ett modernt förlossningsbord

– Försett centret med ett förråd av mediciner att sälja vidare till sina patienter

– Projektet omfattade också en särskild satsning på malariaprevention och behandling av malaria inom upptagningsområdet

BUDGET: 

Förstudie 50 000:- SEK. År 2013 gjordes en förstudie av ett projektteam på plats från rotaryklubbarna i Sverige och i samarbete med Rotary Club Bamako Ouest och Sebenicoro Health Clinic. Studien finansierades av Forum Syd (90%) och med egna insamlade medel (10%), totalt 50 000: -SEK.

År 2014 gjordes en ansökan om Global Grant finansiering, vilket godkändes utan ändringar i projektplanen.

Totalt 42 250 USD, varav egeninsats 14.000.- USD (ca 105 000:- SEK) från deltagande klubbar inklusive 25 000:- SEK från U-fonden. Resterande från Global och District Grants.

TIDPLAN:

Projektet påbörjades och slutfördes under 2015 med slutrapportering 2016.

RESULTAT:

Projektet är verkligen uttryck för en framgångssaga! Inkomstökningen för centrumet var 16 ggr högre i nov 2015 än i jan 2015. Samtliga mätvärden har mångdubblats. Se bilaga 1.

DELTAGANDE ROTARYKLUBBAR:

Sverige: Stockholm-Sergel Rotaryklubb, Stockholm-Ladugårdslandet Rk och Stockholm International RC.

Mali: Rotary Club Bamako Ouest, Bamako.

PROJEKTTEAM:

Eva Wenström, Stockholm-Sergel Rotaryklubb (projektledare)
Nick Thompson, Stockholm International Rotary Club
Monica Essén, gynekolog
Fredrik Lindgren, Stockholm-Ladugårdslandet Rotaryklubb, barnläkare

 STATISTIK 2015

Se bilaga 1 i PDF format.