Gustav Rudbergs Fond

Stockholm-Sergel Rotaryklubbs egen fond!

Gustav Rudbergs Fond? Vad är det, var kommer pengarna ifrån och vad kan de användas till?

Bakgrund 

Gustav Rudberg blev medlem i vår klubb 1983. Han var utbildad konstnär och arbetade mycket i Spanien, på Ven och i Stockholm.

Gustav Rudbergs Fond bildades 1986 efter diskussioner om lämpliga projekt att driva. Gustav Rudberg skänkte då några litografier som lottades ut. Klubben ordnade seminarier, auktioner, lotterier och med medlemsgåvor byggdes fonden upp steg för steg. Tillgångarna placerades i två fonder, dagligt kallade GR Fond, som för närvarande har ett kapital på närmare 400 000.- kronor.

Syfte

Enligt stadgarna och Gustav Rudbergs önskan skall: 

avkastningen utdelas i stipendier till projekt och personer som verkar för att främja barns och ungdoms fostran eller utbildning. Projekten förutsätter delfinansiering från andra intressenter och får inte ges mer än två gånger till samma projekt och person.”  

Projekten ska därutöver vara för barn och ungdomar i Stockholm-Sergel Rotaryklubbs närområde eller i internationella projekt.

Intäkter

I samband med jämna födelsedagar (klubbmedlemmars) sätter klubben in pengar på fonden. Överskott i klubben har också bidragit till fondens uppbyggnad. Speciella insamlingar har ordnats och pengar från lotterier har under perioder gått till fonden. Största intäkten är dock från avkastningen.

Projekt

Sen starten har medel bl. a. beviljats för stöd till barnsjukhus i Ryssland, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, unga handikappidrottare, Projekt Ensamma Mammor, sommarlovsaktiviteter för barn och till Stiftelsen Livslust i Lettland. 

Under Rotaryåret 2019–20 har GR Fond beviljat bidrag för delfinansiering av:

  • Rotary Youth Exchange (RYE), Stockholm-Sergel Rk engagemang i Rotarys ungdomsutbyte, ( 6000: – SEK *).
  • Rotary Club Minsk, Belarus (Vitryssland), två läkares praktikplatser vid ECMO-centret på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, specialisering hjärtkirurgi för barn,  ( 5000: – SEK *).
  • Malamulo Adventis Hospital, södra Malawi, i kampen mot Corona. Stockholm-Sergel Rk har beslutat att bidra med 1000 USD, varav GR Fond har beviljat 3000: – SEK som delfinansiering. Projektet har godkänts som Global Grant Project, GG2012109. Lokal klubb är Rotary Club of Limbe, Malawi. 

* Pga. corona-pandemin har projekten försenats, och beräknas komma igång så snart vi har ett normalläge.

Vem kan söka pengar från fonden och hur går det till?

I vår klubb har både samhällskommittén och internationella kommittén sökt och fått bidrag under årens lopp. Du måste lämna in en skriftlig ansökan, som ska innehålla projektbeskrivning, bakgrund, syfte och budget. 

I nuläget är det främst tre kommittéer i klubben som är aktuella för projektansökningar:

  • Internationella Kommittén, 
  • Samhällskommittén och 
  • Kommittén för Vänklubb Hamburg-Hanse Rotaryklubb. 

Förvaltning 

Fonden skall förvaltas av en fondstyrelse bestående av lägst 3 och högst 5 personer.

Presidenten för Rotary Stockholm-Sergel skall ingå i fondstyrelsen. Övriga ledamöter utses av klubben vid dess ordinarie årsmöte.

2019–2020 består styrelsen av Jan Moritz, Ordförande, Sören Berggren, ledamot och Eva Nordwall, klubbpresident.

Mycket välkommen till styrelsen med frågor rörande fonden och med ansökningar om medel som kan falla inom ramen för GR Fonders syfte.

Se även folder som togs fram i samband med 30-årsjubileet (bilaga).

Maj 2020

Eva Nordwall, President 2019–20