Kulturvandringen

ROTARY VANDRAR FÖR LIVET

Kulturvandringen var en återkommande event som arrangerades i samarbete med Stockholm-Ladugårdslandets Rotaryklubb, Stockholm-Sergels Rotaryklubb, Stockholm-International Rotary Club, Rotaract Stockholm Djurgården/Campus.

Internationella Projekt Gruppen (IPG)

MEDVERKANDE ROTARYKLUBBAR

Rotary Stockholm- Ladugårdslandet

Stiftades 1964. Klubben har 52 med- lemmar, varav hälften kvinnor. Klubben har deltagit i ett antal projekt, bl. a. för vattenrening i Thailand och Burma, hälsovård på Sri Lanka, barn- och mödravård i Mali samt dammbygge i Indien. Klubben har också utvecklat och medverkat i mentorprogram för utländska akademiker och är mångårig sponsor av studenter vid Handels- högskolan i Riga.
Hemsida: www.rotary.se/stockholm-ladugardslandet

Rotary Stockholm-Sergel

Stiftades 1977. Klubben har 49 medlemmar vara 37 % är kvinnor. Klubben har deltagit i ett antal projekt, bl. a. stöd till handikappade barn i Ryssland, mentor- skapsprojekt i Fryshuset, barn till ensamma mammor, Stiftelsen Livslust i Lettland, vattenprojekt i Thailand, Burma och Indien samt barn- och mödravårdsprojekt i Mali. Klubben har också gett donationer till jordbävnings- drabbade Haiti och skänkt s.k. shelter boxes till andra katastrofdrabbade platser i världen.
Gamla hemsida: www.rotary.se/stockholm-sergel

Rotary Club of Stockholm- International (RCSI)

Är den enda engelskspråkiga Rotary- klubben i Stockholm. Klubben har drygt 40 medlemmar från hela världen, varav strax över 50 % är kvinnor. Under de senaste åren har RCSI arbetat med och stött projekt i Kenya, Senegal, Thailand, Mali och Burma. Klubben har också bidragit med donationer, bl.a. genom support till the Shelterbox Organisation och olika katastrof-drabbade platser i världen.
Hemsida: www.rotary.se/stockholm-international

Rotary Stockholm- Djurgården

Stiftades 1990. Klubben har 71 med- lemmar, varav hälften kvinnor. Klubben är engagerad i bl. a. dessa projekt:
• Familjecenter i Kenya – hälsa och utbildning.
• Hjälp till arbete och utbildning för romer • Dagcenter med förskola i Nepal
Hemsida: www.rotary.se/Stockholm-djurgården

Rotaract Stockholm- Djurgården

Sveriges största Rotaract-klubb som riktar sig till personer i åldern 18- 35. Klubbens största projekt är ”Köp en extra” till förmån för Stockholms Stadsmission samt insamling av pengar för att bygga ett bibliotek till ett barnhem i Namibia.
Hemsida: www.rotary.se/stockholm-djurgarden-rotaract

ROTARY VANDRAR FÖR LIVET FÖR 7:E ÅRET I RAD 2018

FÖRMÅNSTAGARE: Rotary Global Grant Project Sohag Water Project, Egypten, syftar till att ge rent vatten till avlägsna byar i södra Egypten. I ett första skede kommer man att installera en 6 635 m lång vattenledning för färskvatten till 182 hushåll med cirka 1 820 personer i byn El Saala i Sohag-regionen. Lokal Rotaryklubb i Egypten är Rotary Club Al Shorouk, och internationell huvudsponsor är Rotary Club Bern Münchenbuchsee, Schweiz. Totala projektet är på ca 120 000 USD. LÄS MER

ROTARY VANDRAR FÖR LIVET FÖR 6:E ÅRET I RAD 2017

FÖRMÅNSTAGARE: Project i Togo, Västafrika för att förebygga tidiga graviditeter och tidiga äktenskap hos flickor och unga kvinnor.

Projekt syftar till att stödja en verksamhet där lokala partners i Togo kan börja utbilda både flickor, pojkar, föräldrar, lärare, ungdomsledare och ungdomsorganisationer i hur man kan förhindra graviditet, och genom detta möjliggöra att fler flickor kan slutföra sin utbildning. Lokal Rotaryklubb Rotary Club Lomé Lumiere, Togo. LÄS MER

ROTARY VANDRAR FÖR LIVET – FÖR FEMTE ÅRET 2016

Trots kyla och hagelskurar deltog cirka 400 personer i 2016 års kulturvandring på Djurgården söndagen den 24 april. Det var femte året i rad som rotaryklubbarna Stockholm-Ladugårdslandet, Stockholm-Sergel, Stockholm International och Rotaract Stockholm Djurgården anordnade denna aktivitet. Tillsammans sålde de biljetter för ca 40 000:- kronor, som oavkortat går till årets projekt, uppförande av toaletter i Puna, Indien.  LÄS MER

Rotary Stockholm-Sergels internationella engagemang