Lokal utveckling i Guatemala

Mikrolån och utbildning till fattiga Mayakvinnor för lokal utveckling i Guatemala

Vi i Stockholm-Sergel Rotaryklubb engagerar oss för att lyfta Mayakvinnor som lever under särskilt svåra förhållanden, ut ur extrem fattigdom.

Ursprungsbefolkningen som lever på landsbygden i Guatemala är hårt drabbad av fattigdom, arbetslöshet, bristande skolgång och diskriminering. Ovanpå den pågående pandemin har livet på landsbygden försvårats ytterligare av orkanen Eta och påföljande översvämningar hösten 2020. I regionen Alta Verapaz, där vi nu engagerar oss, sköljdes flera byar bort i jordskred. 

Mayakvinnor står ofta längst bak i kön när samhällets resurser fördelas. Flickor går inte i skolan, kvinnor har inte lönearbete, de är inte med i lokala byråd och bestämmer inte själva vart de vill gå eller vem de umgås med. Flickor och kvinnor utsätts för våld och diskriminering och känner inte till sina rättigheter. 

De fattigaste och mest utsatta bland dessa kvinnor vill vi nu erbjuda utbildning, mikrolån och sparande. Tillsammans med Guatemala City Rotary Club och ytterligare fyra Rotaryklubbar i Stockholm ansöker vi nu i mars-april 2021 om medel från The Rotary Foundation för att erbjuda detta i tre byar i Alta Verapaz. Vi har också fått stöd från U-fonden och Gustav Rudbergs fonder, och alla klubbarna bidrar med medel.

I byarna i Alta Verapaz kommer fyra kvinnogrupper bildas där kvinnorna kommer få utbildning i mänskliga rättigheter, jämställdhet, entreprenörskap, att driva företag, föreningsliv, och att sköta lån och sparande. De kommer att få mikrolån för att starta sina egna mikroföretag och lära sig mer om grönsaksodling och boskap. Grupperna kommer få stöd och utbildning av Fundación Progresar, en organisation med lång erfarenhet av att jobba med fattiga Mayakvinnor på landsbygden i Guatemala.

Målet är att kvinnorna efter drygt tre år ska driva ett åttiotal nya mikroföretag som ger arbetstillfällen, mat, kläder och inkomster, deras döttrar och söner ska gå mer i skolan, kvinnorna ska njuta av ökad jämställdhet och samhället må bättre. Över 320 människor i byarna kommer att nås.

Vill du veta mer, och möjligen engagera dig?
Kontakta info.rotaryipg@gmail.com (Stockholm-Sergel RK, Stockholm International RK, Stockholm Djurgården RK, Stockholm Ladugårdslandet RK, Östermalm of Sweden RK)