Rotarys Ungdomsutbyte – RYE

RYERotary Youth Exchange

Stockholm-Segel Rotaryklubb deltar från 2019 i Rotary Youth Exchange. Vi har valt det s.k. Ettårsutbytet,

Bildkälla: https://www.rotarystudent.se/om-rotarys-ungdomsutbyte

Ettårsutbytet

Ettårsutbyte innebär att svenska ungdomar i åldrarna 15 – 19 år studerar utomlands på skola motsvarande svenskt gymnasium under ett läsår och samtidigt bor i olika familjer. 

Ettårsutbytet innebär också att familjer i Sverige tar emot en utländsk ungdom för att studera här. 

Rotary står som garant för att utbytet ska bli bra bland annat genom de lokala Rotaryklubbarna och deras speciellt utsedda kontaktpersoner. 

Stockholm-Sergel Rotaryklubb har för närvarande en sponsorfamilj vars dotter är på väg ut på ettårsutbyte. De kommer att ta emot den student som vår klubb blir sponsor för.

Vår klubb utser en kontaktperson som fungerar som navet mellan utbytesstudenten, skola, värdfamilj och andra kontakter, som kan behövas under tiden man spenderar i Sverige.

Vi ser fram emot vår första utbytesstudent som väntas bli aktuell under hösten 2020.

Organisation:

  • Stiftelse – Rotarys ungdomsutbyte är en stiftelse utan vinstsyfte. Rotarys ungdomsutbyte är ett av Rotary Internationals prioriterade verksamhetsområden. Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte, Varuvägen 9, Älvsjö, Stockholm
  • MDA – Multidistrikt, som består av de 10 svenska distrikten, godkänt av Rotary International
  • Distrikten, Kontaktperson D2350, Anders Eriksson DC 0733-919940 anders.b.eriksson@gmail.com
  • Klubbarna – sponsorklubb, Stockholm- Sergel Rk, kontaktperson Eva Ellström.

Mer info: rotarystudent.se/om-rotarys-ungdomsutbyte