Stockholm-Sergel & Hamburg-Hanse

Sedan ett antal år tillbaka har Stockholm-Sergel en vänklubb i Tyskland, Rotary Club Hamburg-Hanse, distrikt 1890,  https://hamburg-hanse.rotary.de/

Ett flertal representanter för Hamburg-Hanse besökte vår klubb i maj 2019 och många av våra klubbmedlemmar fick ett oförglömligt och gästfritt mottagande av vår tyska vänklubb under RI Convention i Hamburg, juni 2019.

Samarbetet inriktar sig främst på barn- och ungdomsprojekt och klubbarna har redan samverkat i trädprojektet i Rumänien https://www.rotaryplanteaza.ro/en/.

Rotary Club Hamburg-Hanse