Stockholm-Sergels stöd i kampen mot Corona!

Stockholm-Sergel stöder Malamulo Adventis Hospital, södra Malawi, i kampen mot Corona!

Stockholm-Sergel Rotaryklubb har beslutat att bidra med 1000 USD som delfinansiering i ett Global Grant (GG) Project i södra Malawi. Projektet gäller bidrag till Malamulo Adventis Hospital, dels med skyddsutrustning för personalen, dels sjukvårdsutrustning anpassad till vad en Covid-19 drabbad behöver. En budget för det allra nödvändigaste är upprättad av sjukhuset, och den omfattar utrustning till ett värde av strax under 50 000 USD. 

Rotary Club of Limbe, Malawi, kommer att vara värdklubb i Malawi för detta GG-projekt. De har även lokaliserat två Rotaryklubbar i Schweiz som erbjudit sig bidra med 5000 USD per klubb.

RC of Limbe har sedan tidigare god vana vid att hantera Global Grants. 

Bakgrund

Afrika är nästa kontinent som förutspås att i stor skala drabbas av Coronaviruset. Skillnaden mot Kina och Europa t.ex. är att resurserna att hantera en pandemi är mycket mer begränsade.

Malawi är det tredje fattigaste landet i världen, med ett vanligt mått som är Världsbankens BNI/person enligt Atlasmetoden. Malamulo Hospital är ett missionssjukhus som kan ge sjukvård av för landet hög kvalitet. De flesta läkarna på sjukhuset är från utlandet och har olika specialiteter. Sjukhuset ligger i södra Malawi, majoriteten av patienterna är extremt fattiga. Inför den förväntade anstormningen av Covid-19 patienter finns ett stort behov av skyddsutrustning för personalen, liksom sjukvårdsutrustning utrustning anpassad till vad en Covid-19 drabbad behöver. Enligt dagens tillgängliga statistik (april 2020) är landet ännu inte drabbat av pandemin, men dels är statistiken bristfällig så de faktiska talen med största sannolikhet högre än rapporterat, dels kommer inte Afrika undgå drabbas av pandemin som då slår till mot samhällen utan resurser att bemöta den.

Varför just detta projekt?

Vi fick brev från Magdalena Andersson Paul, en svensk kvinna bosatt i Malawi. Hennes man är medlem i Rotary Club of Limbe, en klubb som har god erfarenhet av att hantera Global Grants. 

Internationella Kommittén i Stockholm-Sergel RK har granskat projektförslaget och anser att vi både kan och bör stödja detta, något som styrelsen instämmer i. Då tiden är en kritisk faktor bidrar vi med nu tillgängliga egna medel, och en insamling via Swish har redan startat.

Ge Ditt bidrag genom att

Swisha, 072 2515 990!  
betala in via vårt bankgiro 5378-3817
eller överför direkt till klubbens konto i Handelsbanken 6123 – 149537492

OBS ska märkas med MALAWI!

Gustav Rudbergs Fond har beslutat bidra med 3000: – SEK. 

Frågor besvaras av Internationella Kommittén:

Robert Keller, sammankallande, samt Ann O Andersson, Roger Neckelius och Henry Cardona.

Tack för alla bidrag, stora som små! 
Vi kan inte rädda alla, men om alla gör något, kommer fler att få hjälp!

Malamulo Adventis Hospital - Malawi