Projekt Togo, Västafrika

SYFTE:

Projektet syftar till att förebygga tidiga graviditeter och tidiga äktenskap hos flickor och unga kvinnor. Under 2012 genomförde ministären för primär och sekundär utbildning i Togo en studie i grundskolan (åldrar 6-12) och i gymnasieskolor (åldrar 12-15). Denna studie visade 5,443 fall av graviditeter under läsåret 2011-2012, varav 230 graviditeter registrerades i grundskolan. Denna situation är naturligtvis ett stort bekymmer för hela samhället och för de enskilda flickorna.

TIDPLAN OCH BUDGET

Detta kommer att vara ett behovsstyrt och långsiktigt hållbart projekt . Ansökan om Global Grants kommer att lämnas under 2017 liksom ansökan om DDF-medel. Totala budgeten är på: USD 35 000.

DELTAGARE:

Lokal part i Togo är S.E.VIE (Association Solidarité Enfance et Vie) samt Rotary Club Lomé Lumière (Togo).

Internationell part: Stockholm International Rotary Club har dragit igång projektet i samarbetet med Action10 (http://action10.org/), som initierat projektet på plats. Stockholm-Sergel Rk, Stockholm Ladugårdslandet Rk, Stockholm International RC, Rotaract Djurgården = Projekt Gruppen (IPG) har beslutat att bidra med 2500.- USD.

Flera andra klubbar i distriktet har visat intresse att delta.

PROJEKTTEAM SVERIGE

Anders Kinding, Stockholm International RC (projektledare)
Suzanne Lindqvist, Stockholm International RC

Eva Wenström, Stockholm-Sergel Rotaryklubb

PROJEKT TOGO, VÄSTAFRIKA