Februari

Marianne Rilde Björkman

Marianne Rilde Björkman

Marianne Rilde Björkman har genom sitt långsiktiga och outtröttliga engagemang i flera projekt under lång tid bidragit i Rotary Sergel och inte minst i Livstycket som lyckades ta sig ur ett utmanande läge i december och nu fortsätter med förnyad styrka. Din positiva anda och engagemang gör stor skillnad! Tack Marianne!