Februari

Marianne Rilde Björkman

Marianne Rilde Björkman

För sitt långsiktiga och outtröttliga engagemang i flera projekt under lång tid i Rotary Sergel och inte minst i Livstycket som lyckades ta sig ur ett utmanande läge i december och nu fortsätter med förnyad styrka.