januari

Jan Moritz

Jan Moritz

För sitt stora engagemang i Rotarys anda. För sitt glada humör och positiva inställning. För att alltid ha en hjälpande hand till reds. För att alltid prioritera närvaro på klubbmöten och även besöka andra klubbar. Han har en nära nog 100% närvaro. Han har varit kontaktperson i samhällstjänst, yrkestjänst, sekreterare och president, ledamot i Gustav Rudbergs Fond och nu också ordförande i Gustav Rudbergs Fond! Tack för ditt stora engagemang i Rotary, i vår klubb och i GR Fond!