September

Per Holst

Per Holst

För ett stort och outtröttligt arbete med att samordna klubbens programverksamhet med vår ”grannklubb”, hitta föredrag, sammanställa och informera om programmen och därmed se till att vi alltid har aktuella och intressanta föredrag att se fram emot. Ett stort tack till Per Holts!
Henry Cardona

Henry Cardona

Henry Cardona tillför ett stort värde för Rotary Sergel både genom att aktivt bidrag i olika projekt både internationellt och lokalt och genom att verka i flera projekt parallellt i våra kommittéer. För Rotary Sergel har dessutom hans tekniska kunnighet lyft vår webbsida till nya nivåer och givit oss ett snyggt och professionellt uttryck som vi kan vara stolta över. Vi ser också i Henry Cardona en person som verkligen personifierar Service above self. Vi tackar dig varmt för dina insatser !