Dramaten – utmaningar och framtid

En institution, en nationalklenod och en symbol för Sverige, men också en plats där gamla strukturer blivit ett hinder för utveckling.

Våren 2019 var händelserik för Kungliga Dramatiska Teatern. Huvudbyggnaden stängde för stambyte och renovering. Man tillsatte en ny VD och bestämde sig för att den rollen skulle vara separat från rollen som Teaterchef.

Maria Groop Russel, VD, Dramaten
Fotograf Anders Strömquist

Maria Groop Russel besökte Rotary Stockholm-Sergel och Rotary Djurgården, den 13 september 2019, och delade öppenhjärtigt och ärligt med sig av allt det fantastiska med Sveriges nationalscen Dramaten, men även om turbulensen och utmaningarna som kulminerade i våras. Som Maria Groop Russel själv uttryckte det “Min uppgift är att se till att organisationen fungerar, så att vi får tid och utrymme att prata om konsten.”

Den stora renoveringen av Thaliahuset (Dramatenhuset) inleddes i våras, vilket ledde till att personal behövde flyttas om och att Dramaten behövde planera för ett år utan sin största scen. “Det har varit utmanande och fantastiskt –  eftersom vi hittat samarbetsformer vi annars inte hade provat, samt arbetssätt vi kan ta med oss när alla arbetsplatser i Thaliahuset är redo för inflyttning”. Groop Russel tillägger “Vi har även turnerat mer, och det är något vi verkligen uppskattat! Digitaliseringen påverkar oss, precis som alla andra organisationer, och när vi funderar på hur vi möter ny publik på nya sätt har vi med oss alla erfarenheter från det här året”.

Groop Russel tillträdde som vice VD vid årsskiftet, och blev utsedd till VD när Eirik Stubø avgick i april i år. “Man anlitade mig för att man såg att Dramaten behövde en ledare som fokuserade på organisationen och människorna, så att konstnärerna kunde fokusera på konsten”, menar Groop Russel. “Styrelsen utsåg mig och de letar även efter den blivande Teaterchefen. Rollerna är lika viktiga, eftersom vi har uppdraget att förvalta samt förnya teatertraditionen och samtidigt vara den bästa möjliga arbetsplats vi kan vara”.

Maria Groop Russel har lång erfarenhet från mediabranschen, och har framgångsrikt arbetat med digitalisering på SVT. “Inget kan ersätta känslan av att besöka Dramaten! Men vi behöver hitta olika vägar att nå publiken, både via traditionella kanaler och nyare alternativ. Vi vill att Dramaten ska vara en magisk, underbar värld för alla!”

Läs mer om Dramatens föreställningar och renoveringen på deras hemsida.

Dramaten stora scen under föreställning