Ett banbrytande arbete för kvinnligt ledarskap

I fredags den 10 maj hade vi nöjet att få höra Gunilla Arhén från Ruter Dam.

Gunilla Arhén grundade Stiftelsen Ruter Dam 1987 och har varit VD i över trettio år. Förra året lämnade hon över stafettpinnen till en ny VD men är verksam i Ruter Dam i styrelsen och i utbildningen för yngre ledare Spader Ess.

Gunilla erhöll Hans Majestät Konungens Medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band 2001 för engagerade och betydelsefulla insatser för befrämjandet av kvinnligt ledarskap. Hon har utbildat över 1500 kvinnor genom åren.

Civilekonom diplomerad vid Handelshögskolan Stockholm och IHR. Karriärrådgivare i Dagens Nyheter sedan 2010. Tidigare Karriärrådgivare i tidningen Affärsvärlden. Ruter Dams mål är fler kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag.