Fundación Progresar – Guatemala

I höstas, långt innan Covid-19 ändrade allas liv, fick vi på Rotary besök av Kristina Boman, grundare av stiftelsen Fundación Progresar i Guatemala. Totalt är de tolv grundare, varav tio är guatemalaner. Att stiftelsen är djupt förankrad lokalt och även drivs lokalt var något som Kristina tryckte mycket på.

Guatemala är en av de latinamerikanska länder med störst andel ursprungsbefolkning bland invånarna. Om man är, eller inte är, ursprungsbefolkning är något som är oerhört viktigt lokalt, påpekar Kristina. I ett land som är en fjärdedel av Sveriges yta, bor 17 miljoner invånare, som talar 23 olika språk. Kristina påminner oss om att 1992 hade Sverige och Guatemala samma befolkningsmängd.

Det Guatemala som Kristina och medgrundarna mötte var alltså inte problemfritt. 28% av kvinnorna upplevde våld i hemmet, över två miljoner barn gick inte i skolan, och ett mycket segregerat samhälle var vardag för alla.

För Fundacíon Progresar var det självklart att satsa på kvinnorna i samhället, eftersom de var i störst underläge. Men metoden har alltid varit i centrum, för det är viktigt att männen inte blir bortglömda eller känner sig undanskuffade. Kristina menar “Man måste komma ihåg att männen har ansvar för försörjningen av en familj med pengar de inte har”. De behöver se nyttan i att fruarna går på möten och får utbildning, istället för att vara hemma som vanligt.

Stiftelsen har som förutsättning att inga andra projekt ska pågå i byn, det ska naturligtvis vara byar i behov av hjälpen och de ska gå att nå från de lokala kontor som Fundacíon Progresar har. Det kan vara max 25 personer i en grupp, och de har månadsmöten som varar 5-6 timmar som deltagarna går på. 

Förutom att stiftelsen ser till att kvinnorna får lära sig om lån, sparande, företagande och att driva verksamhet så är helheten viktig för Fundacíon Progresar. Kunskap om det psykosociala, jämställdhet och självkänsla är lika viktiga delar som de traditionella entreprenörs-ämnena. Även andlighet och t.ex. meditation förekommer på mötena, då spiritualitet är oerhört viktigt i Guatemala. Att jobba med de lokala förutsättningarna och hjälpa dem driva företag på sina villkor är en viktigt grundpelare hos stiftelsen.

Att man tar hänsyn till det vi klassiskt kallar “mjuka värden” betyder dock inte att kraven inte är tydliga. Först efter fem möten kan kvinnorna få ett lån. Det första lånet är litet, men det kan sedan utöka gradvis under fyra år, och stiftelsen tar ingen ränta. Alla grupper har egen styrelse och ett regelverk att följa. Tills stöd har man en Technica (hjälper till med praktiska frågor) och en harmoni-promotor som har kontakt med kvinnorna varje vecka.

Efter fyra år tar man examen och från år fem finns möjlighet att få mikrolån, då med ränta. Då har kvinnorna drivit verksamhet i fyra år och är helt andra (men också mer än någonsin sig själva) än de var när de började programmet.

“Det finns organisationer som hjälper till med mikrofinanisiering och affärer eller med mänskliga rättigheter. Vi gör båda!” säger Kristina. “Det är så oerhört viktigt att implementeringen i bistånd är effektiv för att inte det potentiella resultatet ska marginaliseras”

En oerhört spännande organisation som gör nytta för många, och vars metoder antagligen kan göra nytta för ännu fler! Under andra halvan av 2020 kommer Stockholm-Sergel Rotaryklubb därför äntligen kunna göra verklighet av planerna att stötta stiftelsen och arbetet i Guatemala. Ni kommer att kunna följa uppdateringar från vår Internationella kommitté här på hemsidan, och vi ser fram emot att lära oss mer på framtida lunchseminarier.

Läs gärna Kristina Bomans artikel om: OMSTÄLLNING NYCKEL TILL ÖVERLEVNAD I GUATEMALA

Etiketter:
Fundacion Progresar