Hamburg Hanse på besök!

Vår vänklubb Hamburg Hanse besökte oss med 20 deltagare fredagen den 3 maj. Vi fick en fantastiskt intressant guidning av Kaplan Ulf Lindgren i Jakobs kyrka som följdes av en mycket trevlig lunch som vi använde till att kreativt prata runt våra bord om möjliga samarbeten mellan båda klubbar med sikte på att stötta ungdomar.

Samtalet kommer att fortsätta under Rotary International Convention i Hamburg mellan 1 – 5 juni 2019.

Rotary Club Hamburg-Hanse